11.Sınıf Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporu

11.Sınıf Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporu

KOCASİNAN ŞEHİT SAMET KIRBAŞ TEKNİK VE EML. 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11 . SINIF YILLIK REHBERLİK FAALİYET RAPORU

 

EYLÜL

Uygulama Tarihi: (24-30 Eylül)

Etkinliğin Adı:

Kazanım numarası:

Değerlendirme: Kurul ve kulüplere öğrenci seçimi, sınıf yerleşim planı, kişisel bilgi formlarının hazırlanması gerçekleştirildi.

EKİM

Uygulama Tarihi: (05-09 Ekim)

Etkinliğin Adı:

Kazanım numarası:

Değerlendirme: Ödül ve Disiplin, Kılık Kıyafet,  Sınıf Geçme ve Sınav, Sosyal Etkinlikler Yönetmelikleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.

EKİM

Uygulama Tarihi: (12-16 Ekim)

Etkinliğin Adı: Özgürlük ve Sorumluluk

Kazanım numarası: 153

Değerlendirme: Kişisel özgürlükler ile toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar arasında bağlantı kurmanın önemi vurgulandı.

EKİM

Uygulama Tarihi: (19-23 Ekim)

Etkinliğin Adı: Kurallar

Kazanım numarası: 155

Değerlendirme: Toplumsal hayatı düzenleyen kuralların gereğini kavramak ve kurallara içtenlikle uymanın önemi üzerinde duruldu.

EKİM

Uygulama Tarihi: (26-30 Ekim)

Etkinliğin Adı: İhtiyaçlar ve Meslek

Kazanım numarası: 219

Değerlendirme: Ekonomik ve toplumsal gelişmelerin , toplumsal ihtiyaçları ortaya çıkardığı ve bu ihtiyaçların da bireylerin meslek seçimini hatta mesleklerle ilgili iş alanlarını da etkilediği vurgulandı.

KASIM

Uygulama Tarihi: (02-06 Kasım)

Etkinliğin Adı:

Kazanım numarası:

Değerlendirme: Otobiyografi Uygulandı.

KASIM

Uygulama Tarihi: (09-13 Kasım)

Etkinliğin Adı: Sevgi

Kazanım numarası: 142

Değerlendirme: Sevginin insan hayatındaki önemi açıklandı.

KASIM

Uygulama Tarihi: (16-20 Kasım)

Etkinliğin Adı: Sorunlarım ve Çözümlerim

Kazanım numarası: 140

Değerlendirme: Günlük hayatında kullandığı sorun çözme yollarının etkililiğini fark etmenin yararları vurgulandı.

KASIM

Uygulama Tarihi: (23-25 Kasım)

Etkinliğin Adı: Çözüm Merdiveni

Kazanım numarası: 141

Değerlendirme:  Sorunlarını çözerken sorun çözme basamaklarını kullanmanın yararları vurgulandı.

ARALIK

Uygulama Tarihi: (01-04 Aralık)

Etkinliğin Adı: Doğaya Duyarlıyım

Kazanım numarası: 156

Değerlendirme:  Doğa ve çevreyi korumaya karşı duyarlılık açısından kendisini değerlendirebilmesi sağlandı.

ARALIK

Uygulama Tarihi: (07-11 Aralık)

Etkinliğin Adı:

Kazanım numarası:

Değerlendirme:  Başarısızlık Nedenleri Anketi uygulandı.

ARALIK

Uygulama Tarihi: (14-18 Aralık)

Etkinliğin Adı: Önemi Artan ve Azalan Meslekler

Kazanım numarası: 212

Değerlendirme:  Mesleklerin öneminin çeşitli nedenlerden dolayı öneminin artabileceği veya azalabileceği bu nedenle önemi artan ve azalan meslekler hakkında bilgi toplamanın meslek seçimine yararları vurgulandı.

ARALIK

Uygulama Tarihi: (21-25 Aralık)

Etkinliğin Adı: Yükseköğrenime Doğru

Kazanım numarası: 57

Değerlendirme:  Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavları ile ilgili bilgi toplamanın önemi vurgulandı.

ARALIK

Uygulama Tarihi: (28-31 Aralık)

Etkinliğin Adı: Planlı Çalışıyorum

Kazanım numarası: 58

Değerlendirme:  Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavına hazırlanırken çalışma planı yapmanın önemi vurgulandı.

OCAK

Uygulama Tarihi: (04-08 Ocak)

Etkinliğin Adı: Neden Stres ?

Kazanım numarası: 172

Değerlendirme:  Stresin nedenlerini ve belirtilerini bilmenin psikolojik ve fiziksel sağlık için önemli olduğu anlatıldı.

OCAK

Uygulama Tarihi: (11-15 Ocak)

Etkinliğin Adı: Stres Tepkilerim

Kazanım numarası: 173

Değerlendirme:  Stres durumlarında kullandığı tepkileri etkililiği açısından değerlendirmenin hayatın her aşamasındaki önemi vurgulandı.

OCAK

Uygulama Tarihi: (18-22 Ocak)

Etkinliğin Adı: Başa Çıkıyorum

Kazanım numarası: 174

ŞUBAT

Uygulama Tarihi: (08-12 şubat)

Etkinliğin Adı: Yükseköğrenim programları                                             

Kazanım Numarası: 213

Değerlendirme: Yükseköğretim programları ve koşulları hakkında bilgi verildi.

 

ŞUBAT

Uygulama Tarihi: (15-19 şubat)

Etkinliğin Adı: Kurum ve kurslarla ilgili bilgim varmı?           

Kazanım Numarası: 214

Değerlendirme: Ortaöğretim sonrasında işe ve mesleğe hazırlayan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verildi.

ŞUBAT

Uygulama Tarihi: (22-26 şubat)

Etkinliğin Adı: Planımı değerlendiriyorum

Kazanım Numarası: 59

Değerlendirme: Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavına yönelik hazırladığı çalışma planına uygulanabilirliği açısından değerlendirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

 

MART

Uygulama Tarihi: (01-05 mart)

Etkinliğin Adı:                                                                                                

Kazanım Numarası:

Değerlendirme: Başarısızlık nedenleri anketinin değerlendirilmesi

 

 

MART

Uygulama Tarihi: (08-12 mart)

Etkinliğin Adı: Sağlık sorunları                                                                   

Kazanım Numarası: 170

Değerlendirme: Toplumun ve dünyayı ilgilendiren ortak sağlık sorunları hakkında bilgi verildi.

 

MART

Uygulama Tarihi: (15-19 mart)

Etkinliğin Adı: Hastalıklar ve korunma yolları                                       

Kazanım Numarası: 171

Değerlendirme: Toplumun ve dünyayı ilgilendiren ortak sağlık sorunlarından korunma yolları hakkında bilgi verildi.

 

MART

Uygulama Tarihi: (22-26 mart)

Etkinliğin Adı:Yükseköğrenim programları-2                                          

Kazanım Numarası: 216

Değerlendirme: Mesleki amaçlara ulaşmada çeşitli yükseköğretim kurumlarının koşullarını değerlendirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

 

NİSAN

Uygulama Tarihi: (05-09 nisan)

Etkinliğin Adı: Duyarlılığa doğru                                                               

Kazanım Numarası: 157

Değerlendirme: Toplum için yapılan gönüllü çalışmalara katılım konusunda örnek kuruluşlar tanıtıldı.

NİSAN

Uygulama Tarihi: (12-16 nisan)

Etkinliğin Adı: Haklarımız

Kazanım Numarası: 158

Değerlendirme: Sahip olduğu haklar konusunda bilgi verildi.

(İnsan hakları evrensel bildirgesi, çocuk hakları bildirgesi, özürlü bireylerin hakları, temel hak ve özgürlükler)

 

NİSAN

Uygulama Tarihi: (19-22 nisan)

Etkinliğin Adı: Amaçlarım ve kaynaklarım                             

Kazanım Numarası: 55

Değerlendirme: Geleceğe ilişkin amaçlarını toplumun sosyal ve ekonomik kaynaklarını dikkate alarak belirlemesi konusunda çalışma gerçekleştirildi.

 

NİSAN

Uygulama Tarihi: (26-30 nisan)

Etkinliğin Adı: Kitle iletişim araçları           

Kazanım Numarası: 154

Değerlendirme: Kitle iletişim araçlarında sunulan yanlış mesaj ve modellerin bireysel ve toplumsa değerlerin uygunluğunu analiz etme konusunda bilgi verildi.

MAYIS

Uygulama Tarihi: (03-07 mayıs)

Etkinliğin Adı: Kitle iletişim araçları ve mesleki amaçlar                       

Kazanım Numarası: 215

Değerlendirme: Mesleki amaçlara ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanabilme konusunda bilgi verildi.

 

MAYIS

Uygulama Tarihi: (10-14 mayıs )

Etkinliğin Adı: Amaçlar ülkesine seyahat                                                 

Kazanım Numarası: 56

Değerlendirme: Geleceğe yönelik belirlediği amaçların ulaşabilirliğini değerlendirmesi konusunda çalışma gerçekleştirildi.

MAYIS

Uygulama Tarihi: (17-21 mayıs)

Etkinliğin Adı: Sınav taktiği                                                                                        

Kazanım Numarası: 60

Değerlendirme: Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı için kendine özgü bir sınav taktiği belirlenmesi ile ilgili çalışma yapıldı.

 

MAYIS

Uygulama Tarihi: (24-28 mayıs)

Etkinliğin Adı: Nerede ne var?                                                                    

Kazanım Numarası: 217

Değerlendirme: Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları ve başvuru koşullarına ilişkin bilgi edinme yolları gösterildi.

 

HAZİRAN

Uygulama Tarihi: (01-04 haziran)

Etkinliğin Adı: Burslar ve yurtlar                                                               

Kazanım Numarası: 218

Değerlendirme: Yükseköğretimde yararlanabileceği burslar ve yurtlar konusunda bilgi edinme yolları gösterildi.

 

 

HAZİRAN

Uygulama Tarihi: (07-11 haziran)

Etkinliğin Adı: Yurt dışı iş piyasasında meslek                                       

Kazanım Numarası: 221

Değerlendirme: Uluslar arası iş piyasasında geçerliliği olan meslekler hakkında bilgi toplayabileceği yollar gösterildi.

HAZİRAN

Uygulama Tarihi: (14-19haziran)

Etkinliğin Adı: Staj yereri ve bilgileri                                                          

Kazanım Numarası: 220

Değerlendirme: Staj yapabileceğin yerlerle ilgili bilgi toplaması uygun staj yeri tespiti konusunda çalışma yapıldı.

     Sınıf Öğretmeni

 

 

 

                                                                                                                                                                        18/06/2010              

                                                                                                                                                                    Okul Müdürü

 

Dökümanın word belgesini  indirmek için  Tıklayınız. — www.gorselprogramlama.com —Rica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
30 Kasım Salı,2010 Tarihinde Yayınlanmıştır. Bulunduğu Kategori : Görsel Programlama
 1. begüm
  Ara 8th, 2010 at 15:30 | #1

  uygulamalarla ilgili yorum neden yok..?

 2. değersiz
  Oca 13th, 2012 at 00:26 | #2

  begüm :
  uygulamalarla ilgili yorum neden yok..?

  çünkü faaliyet raporu bu. değerlendirme olur ama yorum olmaz.

  Ayrıca hazırlayan ve gönderen arkadaştan Allah razı olsun…

 3. admin
  Şub 19th, 2012 at 14:31 | #3

  Sitemizin Google’da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>