Bir Kelime Bir İşlem Yarışması — C#

Bir Kelime Bir İşlem Yarışması — C#


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;//www.gorselprogramlama.com

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace Bir_Kelime_Bir_İslem

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

int[] altinciEleman = { 25, 40, 50, 60, 75, 90, 100 };

char[] sesliHarf = {'A', 'E', 'I', 'İ', 'O', 'Ö', 'U', 'Ü' };

char[] sessizHarf = {'B','C','D','F','G','H','J','K','L','M','N','P','R','S','Ş','T','V','Y','Z'};

Random r = new Random();

int kalanSure = 30;//www.gorselprogramlama.com

#region Fonksiyonlar

public void sayiTasi(Label lbl)

{

if (txtSayi1.Text == "")

{

txtSayi1.Text = lbl.Text;

lbl.Enabled = false;

}

else if (txtSayi2.Text == "")

{

txtSayi2.Text = lbl.Text;

lbl.Enabled = false;//www.gorselprogramlama.com

}

}

public void HarfTasi(Label lbl)

{

txtKelime.Text += lbl.Text;

lbl.Enabled = false;

}

public bool lblBosmu(Label lbl)

{

if (lbl.Text == "?")

{

return true;

}

return false;//www.gorselprogramlama.com

}

#endregion

private void btnYeniS_Click(object sender, EventArgs e)

{

lblBulunSayi.Text = r.Next(600, 1000).ToString();

lblB1.Text = r.Next(1, 10).ToString();

lblB2.Text = r.Next(1, 10).ToString();

lblB3.Text = r.Next(1, 10).ToString();

lblB4.Text = r.Next(1, 10).ToString();

lblB5.Text = r.Next(1, 10).ToString();

lblB6.Text = altinciEleman[r.Next(7)].ToString();

kalanSure = 30;

}

private void tmr1_Tick(object sender, EventArgs e)

{

lblSure.Text = "Kalan Süre : " + kalanSure.ToString() + " sn";

if (kalanSure == 0)

{

tmr1.Enabled = false;//www.gorselprogramlama.com

MessageBox.Show("Süreniz dolmuştur.");

}

else

{

kalanSure--;

}

}

private void btnBaslat_Click(object sender, EventArgs e)

{

tmr1.Enabled = true;

}

private void btnDurdur_Click(object sender, EventArgs e)

{

tmr1.Enabled = false;

}//www.gorselprogramlama.com

private void textBox1_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtSayi1.Text = "";

}

private void textBox2_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtSayi2.Text = "";

}

private void lblB1_Click(object sender, EventArgs e)

{

sayiTasi(lblB1);

}

private void lblB2_Click(object sender, EventArgs e)

{

sayiTasi(lblB2);

}

private void lblB3_Click(object sender, EventArgs e)

{

sayiTasi(lblB3);

}

private void lblB4_Click(object sender, EventArgs e)

{

sayiTasi(lblB4);

}

private void lblB5_Click(object sender, EventArgs e)

{

sayiTasi(lblB5);

}

private void lblB6_Click(object sender, EventArgs e)

{

sayiTasi(lblB6);

}

private void btnIslemYap_Click(object sender, EventArgs e)

{

int sayi1 = int.Parse(txtSayi1.Text);

int sayi2 = int.Parse(txtSayi2.Text);

switch (cbIslem.Text)

{//www.gorselprogramlama.com

case "+":

lstSayilar.Items.Add((sayi1 + sayi2).ToString());

break;

case "-":

lstSayilar.Items.Add((sayi1 - sayi2).ToString());

break;

case "*":

lstSayilar.Items.Add((sayi1 * sayi2).ToString());

break;

case "/":

lstSayilar.Items.Add((sayi1 / sayi2).ToString());

break;

}

txtSayi1.Text = "";

txtSayi2.Text = "";

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

cbIslem.SelectedIndex = 0;//www.gorselprogramlama.com

}

private void lstSayilar_DoubleClick(object sender, EventArgs e)

{

if (lstSayilar.SelectedIndex != -1)

{

if (txtSayi1.Text == "")

{

txtSayi1.Text = lstSayilar.SelectedItem.ToString();

lstSayilar.Items.RemoveAt(lstSayilar.SelectedIndex);

}

else if (txtSayi2.Text == "")

{

txtSayi2.Text = lstSayilar.SelectedItem.ToString();

lstSayilar.Items.RemoveAt(lstSayilar.SelectedIndex);

}

}

}

private void btnSesliDizi_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (lblBosmu(lblH1) == true)//www.gorselprogramlama.com

{

lblH1.Text = sesliHarf[r.Next(8)].ToString();

}

else if (lblBosmu(lblH2) == true)

{

lblH2.Text = sesliHarf[r.Next(8)].ToString();

}

else if (lblBosmu(lblH3) == true)

{

lblH3.Text = sesliHarf[r.Next(8)].ToString();

}

else if (lblBosmu(lblH4) == true)

{

lblH4.Text = sesliHarf[r.Next(8)].ToString();

}

else if (lblBosmu(lblH5) == true)

{

lblH5.Text = sesliHarf[r.Next(8)].ToString();

}

else if (lblBosmu(lblH6) == true)

{

lblH6.Text = sesliHarf[r.Next(8)].ToString();

}

}

private void btnSessizDizi_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (lblBosmu(lblH1) == true)

{

lblH1.Text = sessizHarf[r.Next(20)].ToString();

}

else if (lblBosmu(lblH2) == true)

{

lblH2.Text = sessizHarf[r.Next(20)].ToString();

}

else if (lblBosmu(lblH3) == true)

{

lblH3.Text = sessizHarf[r.Next(20)].ToString();

}

else if (lblBosmu(lblH4) == true)

{

lblH4.Text = sessizHarf[r.Next(20)].ToString();

}

else if (lblBosmu(lblH5) == true)

{

lblH5.Text = sessizHarf[r.Next(20)].ToString();

}

else if (lblBosmu(lblH6) == true)//www.gorselprogramlama.com

{

lblH6.Text = sessizHarf[r.Next(20)].ToString();

}

}

private void btnKontrol_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (lstSayilar.Items.Count > 0)

if (lblBulunSayi.Text == lstSayilar.Items[0].ToString())

{

MessageBox.Show("Doğru sayıyı buldunuz. Tebrikler oyunu kazandınız.");

}

else

{

MessageBox.Show("Sayılar birbirinden farklı. Kaybettiniz. :(");

}

}

private void lblH1_Click(object sender, EventArgs e)

{

HarfTasi(lblH1);//www.gorselprogramlama.com

}

private void btnJokerEkle_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtKelime.Text += txtJoker.Text;

btnJokerEkle.Enabled = false;

}

private void lblH2_Click(object sender, EventArgs e)

{

HarfTasi(lblH2);

}

private void lblH3_Click(object sender, EventArgs e)

{

HarfTasi(lblH3);

}

private void lblH4_Click(object sender, EventArgs e)

{

HarfTasi(lblH4);

}

private void lblH5_Click(object sender, EventArgs e)

{

HarfTasi(lblH5);

}

private void lblH6_Click(object sender, EventArgs e)

{

HarfTasi(lblH6);

}

private void btnYeniOyun_Click(object sender, EventArgs e)

{

btnJokerEkle.Enabled = true;

lblH1.Text = "?";

lblH2.Text = "?";

lblH3.Text = "?";

lblH4.Text = "?";

lblH5.Text = "?";

lblH6.Text = "?";

lblH1.Enabled = true;

lblH2.Enabled = true;

lblH3.Enabled = true;

lblH4.Enabled = true;

lblH5.Enabled = true;

lblH6.Enabled = true;//www.gorselprogramlama.com

txtKelime.Text = "";

}

}

}

Projeyi İNDİRRica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
14 Mart Cuma,2014 Tarihinde Yayınlanmıştır. Bulunduğu Kategori : C#
Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>