Milli Piyango İkramiye sorgu ekranı VB.NET

Milli Piyango İkramiye sorgu ekranı VB.NET

milli_piyango_sorgu_ekrani

Yukarıda görüldüğü gibi 23 Nisan 2010 için bazı verileri  nisan23_2010 tabloma girişi sağladım. Aşağıdaki tüm ayları oluşturup verileri(kazanan bilet numaraları) girilerek denenebilir.

milli_piyango_sorgu_ekrani2

 

milli_piyango_sorgu_ekrani3

 

milli_piyango_sorgu_ekrani4

[Code=’VB.NET’]

Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1
Public bag As New OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb”)
Public kmt As New OleDbCommand
Public adtr As OleDbDataAdapter
Public dtst As New DataSet
Public tablo As String
Public Sub listelesene()
bag.Open()
adtr = New OleDbDataAdapter(“select * From ” & tablo & ” “, bag)
adtr.Fill(dtst, “bilgi”)
DataView1.Table = dtst.Tables(“bilgi”)
bag.Close()
adtr.Dispose()
End Sub
Sub combo()
bag.Open()
kmt.Connection = bag
kmt.CommandText = “Select * From cekilisler”
Dim oku As OleDbDataReader
oku = kmt.ExecuteReader()
While oku.Read()
comboBox1.Items.Add(oku(0).ToString())
End While
bag.Close()
oku.Dispose()
End Sub
Sub bul()
listelesene()
Dim durum As Boolean
durum = False
Try
Dim kayit_no As Integer
Dim bilet, kazanan As String
DataView1.Sort = “sonbir”
bilet = TextBox1.Text
kazanan = bilet(bilet.Length – 1)
kayit_no = DataView1.Find(kazanan) ‘textbox2 e girilen kullanıcı adının dataview de(veritabanında) arar
If (kayit_no <> -1) Then
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “16 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
kazanan = bilet(bilet.Length – 2) & bilet(bilet.Length – 1)
DataView1.Sort = “soniki”
kayit_no = DataView1.Find(kazanan)
If (kayit_no <> -1) Then ‘arama ile gelen sonuç -1 den farklıysa yani o kullanıcı varsa
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “32 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
kazanan = bilet(bilet.Length – 3) & bilet(bilet.Length – 2) & bilet(bilet.Length – 1)
DataView1.Sort = “sonuc”
kayit_no = DataView1.Find(kazanan)
If (kayit_no <> -1) Then
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “60 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
kazanan = bilet(bilet.Length – 4) & bilet(bilet.Length – 3) & bilet(bilet.Length – 2) & bilet(bilet.Length – 1)
DataView1.Sort = “sondort”
kayit_no = DataView1.Find(kazanan)
If (kayit_no <> -1) Then
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “100 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
kazanan = bilet(bilet.Length – 5) & bilet(bilet.Length – 4) & bilet(bilet.Length – 3) & bilet(bilet.Length – 2) & bilet(bilet.Length – 1)
DataView1.Sort = “sonbes”
kayit_no = DataView1.Find(kazanan)
If (kayit_no <> -1) Then
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “150 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
DataView1.Sort = “ikiyuz”
kayit_no = DataView1.Find(bilet)
If (kayit_no <> -1) Then
durum = True
Form2.Label1.Text = “200 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
DataView1.Sort = “ucyuz”
kayit_no = DataView1.Find(bilet)
If (kayit_no <> -1) Then
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “300 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
DataView1.Sort = “besbin”
kayit_no = DataView1.Find(bilet)
If (kayit_no <> -1) Then
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “5.000 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
DataView1.Sort = “ellibin”
kayit_no = DataView1.Find(bilet)
If (kayit_no <> -1) Then
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “50.000 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
DataView1.Sort = “ikiyuzbin”
kayit_no = DataView1.Find(bilet)
If (kayit_no <> -1) Then
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “200.000 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
DataView1.Sort = “ikimilyon”
kayit_no = DataView1.Find(bilet)
If (kayit_no <> -1) Then
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “2.000.000 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
DataView1.Sort = “teselli”
kayit_no = DataView1.Find(bilet)
If (kayit_no <> -1) Then ‘
durum = True
TextBox1.Clear()
Form2.Label1.Text = “2.000 TL ikramiye kazandınız ! ”
Form2.Label2.Text = “TEBRİKLER !”
End If
If durum = False Then
Form2.Label1.Text = “Maalesef”
TextBox1.Clear()
End If
Catch ex As Exception
‘MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

Form2.Show()
Me.Hide()
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
combo()
End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Select Case ComboBox1.Text
Case “23 Nisan 2010”
tablo = “nisan23_2010”
bul()
Case “9 Nisan 2010”
tablo = “nisan9_2010”
bul()
Case “29 Mart 2010”
tablo = “mart29_2010”
bul()
Case “9 Mart 2010”
tablo = “mart9_2010”
bul()
Case “28 Şubat 2010”
tablo = “subat28_2010”
bul()
Case “19 Şubat 2010”
tablo = “subat19_2010”
bul()
Case “9 Şubat 2010”
tablo = “subat9_2010”
bul()
Case “29 Ocak 2010”
tablo = “ocak29_2010”
bul()
Case “19 Ocak 2010”
tablo = “ocak19_2010”
bul()
Case “9 Ocak 2010”
tablo = “ocak9_2010”
bul()
End Select
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
TextBox1.Clear()
End Sub
End Class[/Code]

 Projeyi İNDİRRica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
14 Mayıs Cuma,2010 Tarihinde Yayınlanmıştır. Bulunduğu Kategori : Görsel Programlama
Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>