Gorsel Programlama | Görsel Programlama | C#.Net | VB.Net | C# Console

ana sayfa > C# > MsSQL Veri Tabanlı Balık Satış Takip Programı C#

MsSQL Veri Tabanlı Balık Satış Takip Programı C#

Pazar, 30 Ara 2012 yorum ekle yorumlara git

MsSQL Veri Tabanlı Balık Satış Takip Programı C#

Not : Mssql (2012) veri tabanı backup dosyası projenin içinde mevcuttur.

Ms sql veri tabanının nasıl geri yüklendiğini (Restore) videolu olarak izlemek için  Tıklayınız.

Ms sql veri tabanının nasıl yedeklendiğini (Backup) videolu olarak izlemek için  Tıklayınız.

FORM1 İçerisine Yazılacak Kodlar…

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;//www.gorselprogramlama.com

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace ayça_kahraman

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form2 frm2;

public Form3 frm3;

public Form4 frm4;

public Form5 frm5;//www.gorselprogramlama.com

public Form1()

{

InitializeComponent();

frm2 = new Form2();

frm3 = new Form3();

frm4 = new Form4();

frm5 = new Form5();

frm2.frm1 = this;

frm3.frm1 = this;

frm4.frm1 = this;//www.gorselprogramlama.com

frm5.frm1 = this;

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (comboBox1.Text == "Kış")

{

comboBox2.Enabled = true;

comboBox2.Items.Clear();

comboBox2.Items.Add("Uskumru");

comboBox2.Items.Add("Lüfer");

comboBox2.Items.Add("Palamut"); //www.gorselprogramlama.com

comboBox2.Items.Add("Hamsi");

comboBox2.Items.Add("Tekir");

comboBox2.Items.Add("Kılıç");

}

if (comboBox1.Text == "İlkbahar")

{

comboBox2.Enabled = true;

comboBox2.Items.Clear();//www.gorselprogramlama.com

comboBox2.Items.Add("Kefal ");

comboBox2.Items.Add("Levrek");

comboBox2.Items.Add("Kalkan");

comboBox2.Items.Add("Uskumru ");

comboBox2.Items.Add("Mercan");

comboBox2.Items.Add("Kırlangıç");

comboBox2.Items.Add("Tekir");//www.gorselprogramlama.com

comboBox2.Items.Add("Mezgit ");

}

if (comboBox1.Text == "Yaz")

{

comboBox2.Enabled = true;

comboBox2.Items.Clear();

comboBox2.Items.Add("Sardalya");

comboBox2.Items.Add("İstavrit");

comboBox2.Items.Add("Uskumru ");

comboBox2.Items.Add("Tekir");

comboBox2.Items.Add("Levrek ");

comboBox2.Items.Add("Palamut");

}

if (comboBox1.Text == "Sonbahar")

{

comboBox2.Enabled = true;

comboBox2.Items.Clear();

comboBox2.Items.Add("Sardalya");

comboBox2.Items.Add("Palamut");

comboBox2.Items.Add("Uskumru");

comboBox2.Items.Add("Kılıç");

comboBox2.Items.Add("Lüfer");

}

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

comboBox2.Enabled = false;

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

frm2.ShowDialog();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

frm3.ShowDialog();

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

Application.Exit();

}

}

}

FORM2 İçerisine Yazılacak Kodlar…

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.OleDb;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace ayça_kahraman

{

public partial class Form2 : Form

{

public Form1 frm1;

public Form2()//www.gorselprogramlama.com

{

InitializeComponent();

}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

frm1.frm5.ShowDialog();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

frm1.frm5.bag.Open();//www.gorselprogramlama.com

frm1.frm5.kmt.Connection = frm1.frm5.bag;

frm1.frm5.kmt.CommandText = "INSERT INTO musteri(Kodu,Adi,Telefonu,Eknot,YetkiliKisi) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "') ";

frm1.frm5.kmt.ExecuteNonQuery();//www.gorselprogramlama.com

frm1.frm5.bag.Close();

frm1.frm5.kmt.Dispose();

MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarıyla Tamamlandı..");

}

}

}

FORM3 İçerisine Yazılacak Kodlar…

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace ayça_kahraman

{

public partial class Form3 : Form

{

public Form1 frm1;

public Form3()

{

InitializeComponent();//www.gorselprogramlama.com

}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (comboBox1.Text == "")//www.gorselprogramlama.com

{

}

else

{

frm1.frm4.textBox1.Text = comboBox1.Text;//www.gorselprogramlama.com

}

if (textBox1.Text == "")

{

}

else

{

frm1.frm4.label3.Text = textBox1.Text;//www.gorselprogramlama.com

}

frm1.frm4.ShowDialog();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();//www.gorselprogramlama.com

}

}

}

FORM4 İçerisine Yazılacak Kodlar…

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;//www.gorselprogramlama.com

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace ayça_kahraman

{

public partial class Form4 : Form

{

public Form1 frm1;

public Form4()

{

InitializeComponent();

}//www.gorselprogramlama.com

private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)

{

label5.Text = " ";

textBox1.Enabled = false;

textBox2.Enabled = false;//www.gorselprogramlama.com

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

label5.Text = (int.Parse(label1.Text) * int.Parse(label3.Text)).ToString();

}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)//www.gorselprogramlama.com

{

if (textBox1.Text == "Lüfer")

{

label1.Text = "8";

}

if (textBox1.Text == "Palamut")//www.gorselprogramlama.com

{

label1.Text = "10";

}

//www.gorselprogramlama.com

if (textBox1.Text == "Kefal")

{

label1.Text = "15";

}

if (textBox1.Text == "Levrek")

{

label1.Text = "7";

}

if (textBox1.Text == "Kalkan")//www.gorselprogramlama.com

{

label1.Text = "19";

}

if (textBox1.Text == "Sardalya")

{

label1.Text = "5";//www.gorselprogramlama.com

}

if (textBox1.Text == "İstavrit")

{

label1.Text = "6";

}

if (textBox1.Text == "Hamsi")

{

label1.Text = "4";//www.gorselprogramlama.com

}

if (textBox1.Text == "Tekir")

{

label1.Text = "9";

}

if (textBox1.Text == "Kılıç")

{

label1.Text = "2";

}

if (textBox1.Text == "Gümüşbalığı")

{

label1.Text = "7";//www.gorselprogramlama.com

}

if (textBox1.Text == "Mercan")

{

label1.Text = "3";

}

if (textBox1.Text == "Mezgit")

{

label1.Text = "12";

}

if (textBox1.Text == "Kırlangıç")

{

label1.Text = "11";//www.gorselprogramlama.com

}

}

}

}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

FORM5 İçerisine Yazılacak Kodlar…

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;//www.gorselprogramlama.com

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace ayça_kahraman

{

public partial class Form5 : Form

{

public Form1 frm1;

public Form5()

{

InitializeComponent();

}

public SqlConnection bag = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS;initial catalog=data;integrated security=True");

public SqlCommand kmt = new SqlCommand();

public SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter();

public DataSet dtst = new DataSet();//www.gorselprogramlama.com

public void listele()

{

bag.Open();

SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select * From musteri ", bag);

adtr.Fill(dtst, "musteri");//www.gorselprogramlama.com

dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["musteri"];

adtr.Dispose();

bag.Close();

}

private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)

{

dtst.Clear();

listele();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();//www.gorselprogramlama.com

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

string silinecek;

try

{

int row = 0;

for (row = 0; row < dataGridView1.Rows.Count; row++)

{

if (dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Selected == true)

{

break;//www.gorselprogramlama.com

}

}

silinecek = dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Value.ToString();

DialogResult cevap;

cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);

if (cevap == DialogResult.Yes)

{

bag.Open();

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "DELETE from musteri WHERE Kodu='" + silinecek + "'";

kmt.ExecuteNonQuery();

kmt.Dispose();//www.gorselprogramlama.com

bag.Close();

dtst.Clear();

dtst.Tables["musteri"].Clear();

listele();

}

}

catch

{

;

}

}//www.gorselprogramlama.com

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select * From musteri", bag);

if (textBox1.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from musteri";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "musteri");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}//www.gorselprogramlama.com

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From musteri" +

" where(Kodu like '%" + textBox1.Text + "%' )";

dtst.Tables["musteri"].Clear();

adtr.Fill(dtst, "musteri");

bag.Close();//www.gorselprogramlama.com

}

private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select * From musteri", bag);

if (textBox2.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from musteri";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "musteri");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{//www.gorselprogramlama.com

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From musteri" +

" where(Adi like '%" + textBox2.Text + "%' )";

dtst.Tables["musteri"].Clear();//www.gorselprogramlama.com

adtr.Fill(dtst, "musteri");

bag.Close();

}//www.gorselprogramlama.com

private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select * From musteri", bag);

if (textBox3.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from musteri";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "musteri");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)//www.gorselprogramlama.com

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From musteri" +

" where(Telefonu like '%" + textBox3.Text + "%' )";

dtst.Tables["musteri"].Clear();

adtr.Fill(dtst, "musteri");//www.gorselprogramlama.com

bag.Close();

}

}

}

Projeyi İNDİR
Rica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :Böyle bir web sayfam olsun diyorsanız iletişim bölümünden veya gorselprogram@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Tüm cep telefonu aksesuar fırsatları için tıklayın !

  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok