Öğrenci Bilgi İşlemi Takip Programı C#

Öğrenci Bilgi İşlemi Takip Programı C#

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

FORM1 İçerisine Yazılacak Kodlar…

public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox2.Text == "1907")
{
Form2 frm = new Form2();
frm.Show();
}
else
MessageBox.Show("yanlış şifre girdiniz..");
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

FORM2 İçerisine Yazılacak Kodlar…

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace seyda_özdemir
{
public partial class Form2 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form3 frm3;
public Form4 frm4;
public Form5 frm5;

public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=seyda.mdb");
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
public DataSet dtst = new DataSet();

public void ogrenci()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(" Select * from ogr ", bag);
adtr.Fill(dtst, "ogr");
dataView1.Table = dtst.Tables[0];
dataGridView1.DataSource = dataView1;
bag.Close();
}

public void velibil()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(" Select * from veli ", bag);
adtr.Fill(dtst, "veli");
dataView2.Table = dtst.Tables[1];
dataGridView2.DataSource = dataView2;
bag.Close();
}

public void odev()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(" Select * from ödev ", bag);
adtr.Fill(dtst, "ödev");
dataView3.Table = dtst.Tables[2];
dataGridView3.DataSource = dataView3;
bag.Close();

}
public Form2()
{
InitializeComponent();
frm3 = new Form3();
frm4 = new Form4();
frm5 = new Form5();
frm1 = new Form1();
frm3.frm2 = this;

frm4.frm2 = this;
frm5.frm2 = this;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm3.Show();
this.Hide();
}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
ogrenci();
velibil();
odev();

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm4.Show();
this.Hide();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm5.Show();
this.Hide();

}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

FORM3 İçerisine Yazılacak Kodlar…

public partial class Form3 : Form
{
public Form2 frm2;

public Form3()
{
InitializeComponent();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();

}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm5.Show();
this.Hide();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "INSERT INTO ogr(numarasi,adi,soyadi,sinifi,cinsiyeti,bölümü,dali,ev_adresi,posta_kodu,semt,sehir) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "','" + textBox10.Text + "','" + textBox11.Text + "')";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
frm2.odev();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "DELETE FROM ogr WHERE numarasi = '" + textBox1.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText="UPDATE ogr SET numarasi='"+textBox1.Text+"' , adi='" + textBox2.Text + "',soyadi='" + textBox3.Text + "', sinifi='" + textBox4.Text + "',cinsiyeti='" + textBox5.Text + "',bölümü='" + textBox6.Text + "',dali ='" + textBox7.Text + "',ev_adresi='" + textBox8.Text + "',posta_kodu='" + textBox9.Text + "',semt='" + textBox10.Text + "', sehir='" + textBox11.Text + "',telefon='" + textBox12.Text + "',cep_telefon='" + textBox13.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.bag.Close();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();

}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm4.Show();
this.Hide();

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.Show();
this.Hide();

}
}

FORM4 İçerisine Yazılacak Kodlar…

public partial class Form4 : Form
{
public Form2 frm2;
public Form4()
{
InitializeComponent();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm5.Show();
this.Hide();

}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm3.Show();
this.Hide();

}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.Show();
this.Hide();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "INSERT INTO veli(veli_adi,veli_soyadi,veli_yakinligi,ev_adresi,is_adresi,p_kodu,c_telefonu,tc_kimlik,egitim_durumu,gelir_duzeyi) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "','" + textBox10.Text + "')";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
frm2.odev();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "DELETE FROM ogr WHERE tc_kimlik = '" + textBox8.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "UPDATE ogr SET veli_adi='" + textBox1.Text + "' , veli_soyadi='" + textBox2.Text + "',veli_yakinligi='" + textBox3.Text + "', is_adresi='" + textBox4.Text + "',ev_adresi='" + textBox5.Text + "',p_kodu='" + textBox6.Text + "',c_telefonu ='" + textBox7.Text + "',tc_kimlik='" + textBox8.Text + "',egitim_durumu='" + textBox9.Text + "',gelir_duzeyi='" + textBox10.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.bag.Close();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
}
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();

}
}
Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

FORM5 İçerisine Yazılacak Kodlar…

public partial class Form5 : Form
{
public Form2 frm2;

public Form5()
{
InitializeComponent();
}

private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.Items.Add("BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("METAL BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("MOBİLYA DEKORASYON BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("MAKİNA RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("YİYECEK İÇECEK BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("KİMYA BÖLÜMÜ");

comboBox2.Items.Add("Dil Ve Anlatım");
comboBox2.Items.Add("Türk Edebiyatı");
comboBox2.Items.Add("Kimya");
comboBox2.Items.Add("Coğrafya");
comboBox2.Items.Add("Tarih");
comboBox2.Items.Add("Analitik Geometri");
comboBox2.Items.Add("Biyoloji");
comboBox2.Items.Add("Din Kültürü");
comboBox2.Items.Add("Geometri");
comboBox2.Items.Add("Fizik");
comboBox2.Items.Add("Matematik");
}

private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (comboBox2.Text == "Dil Ve Anlatım")
{
comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Anlatım Bozuklukları");
comboBox3.Items.Add("Ses Bilgisi");
comboBox3.Items.Add("Yazım Kuralları");
comboBox3.Items.Add("Noktalama İşaretleri");
comboBox3.Items.Add("Tamlamalar");
comboBox3.Items.Add("Sözcükte Yapı");
}

if (comboBox2.Text == "Türk Edebiyatı")
{
comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Servet-i Fünun Edebiyatı");
comboBox3.Items.Add("Tanzimat Edebiyatı");
comboBox3.Items.Add("Düz Yazı Türleri");
comboBox3.Items.Add("Fecr-i Ati Edebiyatı");
comboBox3.Items.Add("Mili Edebiyat");
}
if (comboBox2.Text == "Kimya")
{
comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Mol Kavramı");
comboBox3.Items.Add("Kimyasal Bağlar");
comboBox3.Items.Add("Bileşikler");
comboBox3.Items.Add("Alkoller Ve Eterler");
comboBox3.Items.Add("Karbonhidratlar");
comboBox3.Items.Add("Alifatik Amonyak Türevleri");
comboBox3.Items.Add("Esterler");
comboBox3.Items.Add("Organik Kimya");
}

if (comboBox2.Text == "Coğrafya")
{
comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Türkiye'nın Beşeri Coğrafyası");
comboBox3.Items.Add("Türkiye'de Ulaşım");
comboBox3.Items.Add("Türkiye'nin enerji Kaynakları");
comboBox3.Items.Add("Türkiye'de Ormancılık");
comboBox3.Items.Add("Türkiye'de Hayvancılık");
comboBox3.Items.Add("İklim Tipleri");
}
if (comboBox2.Text == "Tarih")
{
comboBox3.Items.Clear();

comboBox3.Items.Add("Osmanlı Devletinin Kuruluşu");
comboBox3.Items.Add("Fetret Devri");
comboBox3.Items.Add("İstanbul'un Fethi");
comboBox3.Items.Add("Kapitülasyonlar");
comboBox3.Items.Add("Viyana Kuşatması");

}

if (comboBox2.Text == "Analitik Geometri")
{
comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Doğrunun Analitik İncelenmesi");
comboBox3.Items.Add("Noktanın Analitiği");
comboBox3.Items.Add("Çemberin Analitik İncelenmesi");
comboBox3.Items.Add("elipsin Analitik İncelenmesi");
}

if (comboBox2.Text == "Biyoloji")
{

comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Nükleik Asit ATP");
comboBox3.Items.Add("Mitoz ve Mayoz Bölünme");
comboBox3.Items.Add("Hayvansal Dokular");
comboBox3.Items.Add("İnsanda Duyu Organları");
comboBox3.Items.Add("Solunum Sistemi");
comboBox3.Items.Add("Boşaltım Sistemi");
comboBox3.Items.Add("Destek ve İskelet Sistemleri");
comboBox3.Items.Add("Kalıtım");
comboBox3.Items.Add("Popülasyon Genetiği");
}

if (comboBox2.Text == "Din Kültürü")
{

comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Dünya Hayatı ve Ahiret");
comboBox3.Items.Add("Dinlerde İbadet");
comboBox3.Items.Add("Tövbe ve Bağışlama");
comboBox3.Items.Add("Yaşayan Dinler ve Benzerlikler,");
}

if (comboBox2.Text == "Fizik")
{

comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Vektörler");
comboBox3.Items.Add("Kuvvet");
comboBox3.Items.Add("Bağıl Hız");
comboBox3.Items.Add("Sürtünme Kuvveti");
comboBox3.Items.Add("İş-Güç-Enerji");
comboBox3.Items.Add("Akımın Manyetik Etkisi");
}

if (comboBox2.Text == "Matematik")
{

comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Basit Eşitsizlikler");
comboBox3.Items.Add("OBEB-OKEK");
comboBox3.Items.Add("Fonksiyonlar");
comboBox3.Items.Add("Oran-Orantı");
comboBox3.Items.Add("Üslü Sayılar");
comboBox3.Items.Add("Modüler Aritmetik");
comboBox3.Items.Add("Polinomlar");
comboBox3.Items.Add("Parabol");
comboBox3.Items.Add("Trigonometir");
}

if (comboBox2.Text == "Geometri")
{

comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Özel Üçgenler");
comboBox3.Items.Add("Kare");
comboBox3.Items.Add("Dikdörtgen");
comboBox3.Items.Add("Yamuk");
comboBox3.Items.Add("Üçgen");
comboBox3.Items.Add("Çember");
comboBox3.Items.Add("Çemberde Kuvvet ");
comboBox3.Items.Add("Düzgün Çokgenler");
comboBox3.Items.Add("Deltoid");
}

}

private void textBox7_Validating(object sender, CancelEventArgs e)
{
int yer1, yer2 = 0;
yer1 = textBox7.Text.IndexOf("@", 1);
if (yer1 >= 0)
yer2 = textBox3.Text.IndexOf(".", yer1 + 1);
if (yer1 < 0 | yer2 < 0 | yer2 == textBox7.Text.Length - 1)
{
MessageBox.Show("mail adresiniz hatalı");
e.Cancel = true;
}
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm4.Show();
this.Hide();

}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm3.Show();
this.Hide();

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.Show();
this.Hide();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "INSERT INTO ödev(ogrenci_adi,soyadi,sinifi,bolumu,dersi,konusu,verilis_tarihi,teslim_tarihi,verilen_not,mail_adresi) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" +comboBox1.Text + "','" + comboBox2.Text + "','" + comboBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "')";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
frm2.odev();
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "DELETE FROM ödev WHERE soyadi = '" + textBox2.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "UPDATE ödev SET ogrenci_adi='" + textBox1.Text + "' , soyadi='" + textBox2.Text + "',sinifi='" + textBox3.Text + "', bolumu='" + comboBox1.Text + "',dersi='" + comboBox2.Text + "',konusu='" +comboBox3.Text + "',verilis_tarihi ='" + textBox4.Text + "',teslim_tarihi='" + textBox5.Text + "',verilen_not='" + textBox6.Text + "',mail_adresi='" + textBox7.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.bag.Close();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();

}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

Projeyi İNDİRRica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
 1. anıl
  Mar 12th, 2011 at 13:10 | #1

  iyi günler ben bu programmı ındırdım seyda özdemir yazıyor ısmı degıstırıyorum kendı ısmımı verıyorum acmıyor programııı

 2. admin
  Mar 12th, 2011 at 13:15 | #2

  evet çalışmaz.

 3. anıl
  Mar 12th, 2011 at 13:31 | #3

  nasıl ayarlıcaz peki ?

 4. anıl
  Mar 12th, 2011 at 13:33 | #4

  bana yardımcı olabılırmısınız?

 5. admin
  Mar 12th, 2011 at 15:31 | #5

  yeni proje oluşturup Nesneleri ve kodları kopyalarak yapacaksın veya formları tek tek file menüsünde Save forms As ile kaydedeceksin.Başka yolu yok.

 6. Sevim
  Nis 28th, 2011 at 15:48 | #6

  Acaba okul personel takiple ilgili bir programınız var mı ? Eğer yayımlarsanız çok yardımcı olursunuz.

 7. admin
  Nis 28th, 2011 at 19:57 | #7

  proje isteklerinizi gorselprogram@gmail.com adresine mail atınız.

 8. mustafa
  Oca 6th, 2012 at 14:53 | #8

  An unhandled exception of type ‘System.StackOverflowException’ occurred in sondeneme.exe

  bu hatada ne demek istiyo açıklarsanız çok sevinirim

 9. admin
  Oca 7th, 2012 at 01:48 | #9

  1- Stack (Yığın) bellek bölgesinin birden fazla metod için kullanılması durumunda oluşur. Genellikle kendini çağıran metodların hatalı kullanılmasıyla meydana gelir.
  2- Eğer kodunda bir hata yoksa, projeni geliştirdiğin derleyicinin, kullandığı stack boyutunun azlığından bu hatayı verebilir, arttırırsan bu sorunu çözebilirsin!
  3-Belkide sonsuz döngüye giriyorsun farkında değilsin.

 10. admin
  Şub 19th, 2012 at 14:34 | #10

  Sitemizin Google’da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.

 11. doğan
  Mar 7th, 2012 at 10:10 | #11

  c # okul yönetim sistemi programınız var mı yayımlarsanız çok güzel olur

 12. admin
  Mar 9th, 2012 at 20:44 | #12

  Sitede olan projelere arama bölümünden ulaşabilirsin.

 13. ömer
  Ara 11th, 2013 at 23:28 | #13

  Aceba öğrencilerin deneme sonuçlarını kullanıcı adı ve şifre girerek öğrenecekleri bir program var mı

 14. admin
  Ara 26th, 2013 at 12:23 | #14
 15. gül
  May 19th, 2014 at 20:59 | #15

  admin lütfen hemen yardımcı olurmusun ödev yarın gidicekk şimdi lazım frm2 ler ne bi kısaltımmı yazdığımda çıkmıyo

 16. admin
  May 19th, 2014 at 21:48 | #16

  gül : frm2 değişken olarak düşünebilirsin.Form nesnesinden nesne türetiyoruz.adınada frm2 diyoruz.form2 nin oluşması için gerekli

 17. Hamza Çırlan
  May 23rd, 2014 at 09:19 | #17

  database ni gönderebilirmisiz?

 18. admin
  May 23rd, 2014 at 11:42 | #18

  Hamze Çırlan:
  veri tabanı bin–>debug klasöründe.

 19. Hamza Çırlan
  May 24th, 2014 at 13:22 | #19

  ‘Microsoft.Jet.OleDb.4.0’ sağlayıcısı yerel makine kayıtlı değil. şeklinde bi hata alıyrm ve bu programı en bastan kendim yazmak istyrm nasıl yapanlirim yardımcı olursanız…şimdiden çok teşşekür ederim

 20. admin
  May 26th, 2014 at 20:13 | #20

  Hamza Çırlan :
  64 bit işletim sitemi kullanıyorsan .Geliştirmekte olduğunuz projenin üstüne sağ tuşla Properties -> Build sekmesine ->geçin.
  Platform Target -> x86′yı seç.
  Eğer 32 bit ise http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=23734 linkinden “Access Database Engine”yi kurunuz.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>