Gorsel Programlama | Görsel Programlama | C#.Net | VB.Net | C# Console

ana sayfa > C# > Öğrenci Bilgi İşlemi Takip Programı C#

Öğrenci Bilgi İşlemi Takip Programı C#

Cuma, 28 May 2010 yorum ekle yorumlara git

Öğrenci Bilgi İşlemi Takip Programı C#

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız [email protected] adresine mail atın.

FORM1 İçerisine Yazılacak Kodlar…

public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox2.Text == "1907")
{
Form2 frm = new Form2();
frm.Show();
}
else
MessageBox.Show("yanlış şifre girdiniz..");
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız [email protected] adresine mail atın.

FORM2 İçerisine Yazılacak Kodlar…

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace seyda_özdemir
{
public partial class Form2 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form3 frm3;
public Form4 frm4;
public Form5 frm5;

public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=seyda.mdb");
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
public DataSet dtst = new DataSet();

public void ogrenci()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(" Select * from ogr ", bag);
adtr.Fill(dtst, "ogr");
dataView1.Table = dtst.Tables[0];
dataGridView1.DataSource = dataView1;
bag.Close();
}

public void velibil()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(" Select * from veli ", bag);
adtr.Fill(dtst, "veli");
dataView2.Table = dtst.Tables[1];
dataGridView2.DataSource = dataView2;
bag.Close();
}

public void odev()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(" Select * from ödev ", bag);
adtr.Fill(dtst, "ödev");
dataView3.Table = dtst.Tables[2];
dataGridView3.DataSource = dataView3;
bag.Close();

}
public Form2()
{
InitializeComponent();
frm3 = new Form3();
frm4 = new Form4();
frm5 = new Form5();
frm1 = new Form1();
frm3.frm2 = this;

frm4.frm2 = this;
frm5.frm2 = this;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm3.Show();
this.Hide();
}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
ogrenci();
velibil();
odev();

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm4.Show();
this.Hide();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm5.Show();
this.Hide();

}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız [email protected] adresine mail atın.

FORM3 İçerisine Yazılacak Kodlar…

public partial class Form3 : Form
{
public Form2 frm2;

public Form3()
{
InitializeComponent();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();

}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm5.Show();
this.Hide();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "INSERT INTO ogr(numarasi,adi,soyadi,sinifi,cinsiyeti,bölümü,dali,ev_adresi,posta_kodu,semt,sehir) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "','" + textBox10.Text + "','" + textBox11.Text + "')";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
frm2.odev();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "DELETE FROM ogr WHERE numarasi = '" + textBox1.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText="UPDATE ogr SET numarasi='"+textBox1.Text+"' , adi='" + textBox2.Text + "',soyadi='" + textBox3.Text + "', sinifi='" + textBox4.Text + "',cinsiyeti='" + textBox5.Text + "',bölümü='" + textBox6.Text + "',dali ='" + textBox7.Text + "',ev_adresi='" + textBox8.Text + "',posta_kodu='" + textBox9.Text + "',semt='" + textBox10.Text + "', sehir='" + textBox11.Text + "',telefon='" + textBox12.Text + "',cep_telefon='" + textBox13.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.bag.Close();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();

}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm4.Show();
this.Hide();

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.Show();
this.Hide();

}
}

FORM4 İçerisine Yazılacak Kodlar…

public partial class Form4 : Form
{
public Form2 frm2;
public Form4()
{
InitializeComponent();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm5.Show();
this.Hide();

}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm3.Show();
this.Hide();

}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.Show();
this.Hide();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "INSERT INTO veli(veli_adi,veli_soyadi,veli_yakinligi,ev_adresi,is_adresi,p_kodu,c_telefonu,tc_kimlik,egitim_durumu,gelir_duzeyi) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "','" + textBox10.Text + "')";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
frm2.odev();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "DELETE FROM ogr WHERE tc_kimlik = '" + textBox8.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "UPDATE ogr SET veli_adi='" + textBox1.Text + "' , veli_soyadi='" + textBox2.Text + "',veli_yakinligi='" + textBox3.Text + "', is_adresi='" + textBox4.Text + "',ev_adresi='" + textBox5.Text + "',p_kodu='" + textBox6.Text + "',c_telefonu ='" + textBox7.Text + "',tc_kimlik='" + textBox8.Text + "',egitim_durumu='" + textBox9.Text + "',gelir_duzeyi='" + textBox10.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.bag.Close();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
}
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();

}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız [email protected] adresine mail atın.

FORM5 İçerisine Yazılacak Kodlar…

public partial class Form5 : Form
{
public Form2 frm2;

public Form5()
{
InitializeComponent();
}

private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.Items.Add("BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("METAL BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("MOBİLYA DEKORASYON BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("MAKİNA RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("YİYECEK İÇECEK BÖLÜMÜ");
comboBox1.Items.Add("KİMYA BÖLÜMÜ");

comboBox2.Items.Add("Dil Ve Anlatım");
comboBox2.Items.Add("Türk Edebiyatı");
comboBox2.Items.Add("Kimya");
comboBox2.Items.Add("Coğrafya");
comboBox2.Items.Add("Tarih");
comboBox2.Items.Add("Analitik Geometri");
comboBox2.Items.Add("Biyoloji");
comboBox2.Items.Add("Din Kültürü");
comboBox2.Items.Add("Geometri");
comboBox2.Items.Add("Fizik");
comboBox2.Items.Add("Matematik");
}

private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (comboBox2.Text == "Dil Ve Anlatım")
{
comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Anlatım Bozuklukları");
comboBox3.Items.Add("Ses Bilgisi");
comboBox3.Items.Add("Yazım Kuralları");
comboBox3.Items.Add("Noktalama İşaretleri");
comboBox3.Items.Add("Tamlamalar");
comboBox3.Items.Add("Sözcükte Yapı");
}

if (comboBox2.Text == "Türk Edebiyatı")
{
comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Servet-i Fünun Edebiyatı");
comboBox3.Items.Add("Tanzimat Edebiyatı");
comboBox3.Items.Add("Düz Yazı Türleri");
comboBox3.Items.Add("Fecr-i Ati Edebiyatı");
comboBox3.Items.Add("Mili Edebiyat");
}
if (comboBox2.Text == "Kimya")
{
comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Mol Kavramı");
comboBox3.Items.Add("Kimyasal Bağlar");
comboBox3.Items.Add("Bileşikler");
comboBox3.Items.Add("Alkoller Ve Eterler");
comboBox3.Items.Add("Karbonhidratlar");
comboBox3.Items.Add("Alifatik Amonyak Türevleri");
comboBox3.Items.Add("Esterler");
comboBox3.Items.Add("Organik Kimya");
}

if (comboBox2.Text == "Coğrafya")
{
comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Türkiye'nın Beşeri Coğrafyası");
comboBox3.Items.Add("Türkiye'de Ulaşım");
comboBox3.Items.Add("Türkiye'nin enerji Kaynakları");
comboBox3.Items.Add("Türkiye'de Ormancılık");
comboBox3.Items.Add("Türkiye'de Hayvancılık");
comboBox3.Items.Add("İklim Tipleri");
}
if (comboBox2.Text == "Tarih")
{
comboBox3.Items.Clear();

comboBox3.Items.Add("Osmanlı Devletinin Kuruluşu");
comboBox3.Items.Add("Fetret Devri");
comboBox3.Items.Add("İstanbul'un Fethi");
comboBox3.Items.Add("Kapitülasyonlar");
comboBox3.Items.Add("Viyana Kuşatması");

}

if (comboBox2.Text == "Analitik Geometri")
{
comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Doğrunun Analitik İncelenmesi");
comboBox3.Items.Add("Noktanın Analitiği");
comboBox3.Items.Add("Çemberin Analitik İncelenmesi");
comboBox3.Items.Add("elipsin Analitik İncelenmesi");
}

if (comboBox2.Text == "Biyoloji")
{

comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Nükleik Asit ATP");
comboBox3.Items.Add("Mitoz ve Mayoz Bölünme");
comboBox3.Items.Add("Hayvansal Dokular");
comboBox3.Items.Add("İnsanda Duyu Organları");
comboBox3.Items.Add("Solunum Sistemi");
comboBox3.Items.Add("Boşaltım Sistemi");
comboBox3.Items.Add("Destek ve İskelet Sistemleri");
comboBox3.Items.Add("Kalıtım");
comboBox3.Items.Add("Popülasyon Genetiği");
}

if (comboBox2.Text == "Din Kültürü")
{

comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Dünya Hayatı ve Ahiret");
comboBox3.Items.Add("Dinlerde İbadet");
comboBox3.Items.Add("Tövbe ve Bağışlama");
comboBox3.Items.Add("Yaşayan Dinler ve Benzerlikler,");
}

if (comboBox2.Text == "Fizik")
{

comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Vektörler");
comboBox3.Items.Add("Kuvvet");
comboBox3.Items.Add("Bağıl Hız");
comboBox3.Items.Add("Sürtünme Kuvveti");
comboBox3.Items.Add("İş-Güç-Enerji");
comboBox3.Items.Add("Akımın Manyetik Etkisi");
}

if (comboBox2.Text == "Matematik")
{

comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Basit Eşitsizlikler");
comboBox3.Items.Add("OBEB-OKEK");
comboBox3.Items.Add("Fonksiyonlar");
comboBox3.Items.Add("Oran-Orantı");
comboBox3.Items.Add("Üslü Sayılar");
comboBox3.Items.Add("Modüler Aritmetik");
comboBox3.Items.Add("Polinomlar");
comboBox3.Items.Add("Parabol");
comboBox3.Items.Add("Trigonometir");
}

if (comboBox2.Text == "Geometri")
{

comboBox3.Items.Clear();
comboBox3.Items.Add("Özel Üçgenler");
comboBox3.Items.Add("Kare");
comboBox3.Items.Add("Dikdörtgen");
comboBox3.Items.Add("Yamuk");
comboBox3.Items.Add("Üçgen");
comboBox3.Items.Add("Çember");
comboBox3.Items.Add("Çemberde Kuvvet ");
comboBox3.Items.Add("Düzgün Çokgenler");
comboBox3.Items.Add("Deltoid");
}

}

private void textBox7_Validating(object sender, CancelEventArgs e)
{
int yer1, yer2 = 0;
yer1 = textBox7.Text.IndexOf("@", 1);
if (yer1 >= 0)
yer2 = textBox3.Text.IndexOf(".", yer1 + 1);
if (yer1 < 0 | yer2 < 0 | yer2 == textBox7.Text.Length - 1)
{
MessageBox.Show("mail adresiniz hatalı");
e.Cancel = true;
}
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm4.Show();
this.Hide();

}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.frm3.Show();
this.Hide();

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.Show();
this.Hide();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "INSERT INTO ödev(ogrenci_adi,soyadi,sinifi,bolumu,dersi,konusu,verilis_tarihi,teslim_tarihi,verilen_not,mail_adresi) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" +comboBox1.Text + "','" + comboBox2.Text + "','" + comboBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "')";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
frm2.odev();
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "DELETE FROM ödev WHERE soyadi = '" + textBox2.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.bag.Close();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.bag.Open();
frm2.kmt.Connection = frm2.bag;
frm2.kmt.CommandText = "UPDATE ödev SET ogrenci_adi='" + textBox1.Text + "' , soyadi='" + textBox2.Text + "',sinifi='" + textBox3.Text + "', bolumu='" + comboBox1.Text + "',dersi='" + comboBox2.Text + "',konusu='" +comboBox3.Text + "',verilis_tarihi ='" + textBox4.Text + "',teslim_tarihi='" + textBox5.Text + "',verilen_not='" + textBox6.Text + "',mail_adresi='" + textBox7.Text + "'";
frm2.kmt.ExecuteNonQuery();
frm2.kmt.Dispose();
frm2.bag.Close();
frm2.dtst.Clear();
frm2.odev();
frm2.ogrenci();
frm2.velibil();
}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();

}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız [email protected] adresine mail atın.

Projeyi İNDİR
Rica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :Böyle bir web sayfam olsun diyorsanız iletişim bölümünden veya [email protected] mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Tüm cep telefonu aksesuar fırsatları için tıklayın !

  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok