Otel Takip Programı VB.Net

Otel Takip Programı VB.Net

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

FORM1 İçerisine Yazılacak Kodlar…


Imports System.Data.OleDb

Public Class Form1
Public bag As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb")
Public kmt As New OleDbCommand()
Public adtr As New OleDbDataAdapter()
Public dtst As New DataSet()

Public Sub combo()
bag.Open()
kmt.Connection = bag
kmt.CommandText = "Select * from bos"
Dim ODA As OleDbDataReader
ODA = kmt.ExecuteReader()
While ODA.Read()
comboBox1.Items.Add(ODA(0).ToString())
End While
bag.Close()
ODA.Dispose()
comboBox1.Sorted = True
End Sub
Public Sub combo2()
bag.Open()
kmt.Connection = bag
kmt.CommandText = "Select * from dolu"
Dim ODA As OleDbDataReader
ODA = kmt.ExecuteReader()
While ODA.Read()
form3.comboBox1.Items.Add(ODA(0).ToString())
End While
bag.Close()
ODA.Dispose()
form3.comboBox1.Sorted = True

End Sub
Public Sub listele()
dtst.Clear()
bag.Open()
Dim adtr As New OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag)
adtr.Fill(dtst, "musbil")
form3.dataView1.Table = dtst.Tables(0)
form3.dataGrid1.DataSource = form3.dataView1
adtr.Dispose()
bag.Close()

End Sub
Public Sub sahayaz()
bag.Open()
kmt.Connection = bag
kmt.CommandText = "Select * from musbil"
Dim ODA As OleDbDataReader
ODA = kmt.ExecuteReader()
While ODA.Read()
Select Case ODA(7).ToString()
Case "ODA1"
If True Then
form2.button1.Text = ODA(0).ToString()
form2.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Green
Exit Select
End If
Case "ODA2"
If True Then
form2.button2.Text = ODA(0).ToString()
form2.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Green
Exit Select
End If
Case "ODA3"
If True Then
form2.button3.Text = ODA(0).ToString()
form2.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Green
Exit Select
End If
Case "ODA4"
If True Then
form2.button4.Text = ODA(0).ToString()
form2.button4.BackColor = System.Drawing.Color.Green
Exit Select
End If
Case "ODA5"
If True Then
form2.button5.Text = ODA(0).ToString()
form2.button5.BackColor = System.Drawing.Color.Green
Exit Select
End If
Case "ODA6"
If True Then
form2.button6.Text = ODA(0).ToString()
form2.button6.BackColor = System.Drawing.Color.Green
Exit Select
End If
Case "ODA7"
If True Then
form2.button7.Text = ODA(0).ToString()
form2.button7.BackColor = System.Drawing.Color.Green
Exit Select
End If
Case "ODA8"
If True Then
form2.button8.Text = ODA(0).ToString()
form2.button8.BackColor = System.Drawing.Color.Green
Exit Select
End If
Case "ODA9"
If True Then
form2.button9.Text = ODA(0).ToString()
form2.button9.BackColor = System.Drawing.Color.Green
Exit Select
End If
Case "ODA10"
If True Then
form2.button10.Text = ODA(0).ToString()
form2.button10.BackColor = System.Drawing.Color.Green
Exit Select
End If
End Select
End While
bag.Close()
ODA.Dispose()

End Sub
Public Sub sahasil()

Select Case form3.comboBox1.Text

Case "ODA1"
If True Then
form2.button1.Text = "ODA1"
form2.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Red
Exit Select
End If
Case "ODA2"
If True Then
form2.button2.Text = "ODA2"
form2.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Red
Exit Select
End If
Case "ODA3"
If True Then
form2.button3.Text = "ODA3"
form2.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Red
Exit Select
End If
Case "ODA4"
If True Then
form2.button4.Text = "ODA4"
form2.button4.BackColor = System.Drawing.Color.Red
Exit Select
End If
Case "ODA5"
If True Then
form2.button5.Text = "ODA5"
form2.button5.BackColor = System.Drawing.Color.Red
Exit Select
End If

Case "ODA6"
If True Then
form2.button6.Text = "ODA6"
form2.button6.BackColor = System.Drawing.Color.Red
Exit Select
End If
Case "ODA7"
If True Then
form2.button7.Text = "ODA7"
form2.button7.BackColor = System.Drawing.Color.Red
Exit Select
End If
Case "ODA8"
If True Then
form2.button8.Text = "ODA8"
form2.button8.BackColor = System.Drawing.Color.Red
Exit Select
End If
Case "ODA9"
If True Then
form2.button9.Text = "ODA9"
form2.button9.BackColor = System.Drawing.Color.Red
Exit Select
End If
Case "ODA10"
If True Then
form2.button10.Text = "ODA10"
form2.button10.BackColor = System.Drawing.Color.Red
Exit Select
End If
End Select

End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
combo()

End Sub

Private Sub button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button7.Click
Close()

End Sub

Private Sub button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button1.Click
If textBox3.Text <> "" AndAlso textBox1.Text <> "" AndAlso comboBox1.Text <> "" Then
bag.Open()
kmt.Connection = bag
kmt.CommandText = ((((((("INSERT INTO musbil(TcKimlik,Ad,Soyad,CepTel,OdaTuru,Cephe,Konumu,KiralamaSuresi) VALUES ('" + textBox1.Text & "','") + textBox2.Text & "','") + textBox3.Text & "','") + textBox4.Text & "','") + comboBox2.Text & "','") + comboBox3.Text & "','") + comboBox1.Text & "','") + textBox5.Text &; "') "
kmt.ExecuteNonQuery()
kmt.CommandText = "INSERT INTO dolu(doluyerler) VALUES ('" + comboBox1.Text & "') "
kmt.ExecuteNonQuery()
kmt.CommandText = "DELETE from bos WHERE bosyerler='" + comboBox1.Text & "'"
kmt.ExecuteNonQuery()
kmt.Dispose()
bag.Close()
comboBox1.Items.Clear()
textBox1.Clear()
textBox2.Clear()
textBox3.Clear()
textBox2.Clear()
comboBox1.Text = ""
combo()
sahayaz()
listele()

MessageBox.Show("Odanız Ayrılmıştır!!! ")
Else
MessageBox.Show("Boş Alanları Doldurunuz!!!")
End If

End Sub

Private Sub button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button3.Click
Form3.Show()
Me.Hide()

End Sub

Private Sub button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button2.Click
Form2.Show()
Me.Hide()

End Sub
End Class

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

FORM2 İçerisine Yazılacak Kodlar…


Public Class Form2

Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Form1.sahayaz()

End Sub

Private Sub button11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button11.Click
Form1.Show()
Me.Hide()
End Sub

Private Sub button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button12.Click
Close()

End Sub
End Class

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

FORM3 İçerisine Yazılacak Kodlar…

Public Class Form3
Private Sub texteyaz()
textBox6.Text = (Me.BindingContext(Form1.dtst, "musbil").Position + 1) & " / " & Me.BindingContext(Form1.dtst, "musbil").Count
End Sub

Private Sub Form3_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Form1.listele()
Form1.combo2()

textBox1.DataBindings.Add("Text", Form1.dtst, "musbil.TcKimlik")
textBox2.DataBindings.Add("Text", Form1.dtst, "musbil.Ad")
textBox3.DataBindings.Add("Text", Form1.dtst, "musbil.Soyad")
textBox4.DataBindings.Add("Text", Form1.dtst, "musbil.CepTel")
textBox5.DataBindings.Add("Text", Form1.dtst, "musbil.KiralamaSuresi")
comboBox1.DataBindings.Add("Text", Form1.dtst, "musbil.Konumu")
comboBox2.DataBindings.Add("Text", Form1.dtst, "musbil.Cephe")
comboBox3.DataBindings.Add("Text", Form1.dtst, "musbil.OdaTuru")
texteyaz()

End Sub

Private Sub button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button1.Click
Close()

End Sub

Private Sub button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button7.Click
Me.BindingContext(Form1.dtst, "musbil").Position = Me.BindingContext(Form1.dtst, "musbilg").Count
texteyaz()

End Sub

Private Sub button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button4.Click
Me.BindingContext(Form1.dtst, "musbil").Position = 0
texteyaz()

End Sub

Private Sub button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button6.Click
Me.BindingContext(Form1.dtst, "musbil").Position += 1
texteyaz()

End Sub

Private Sub button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button5.Click
Me.BindingContext(Form1.dtst, "musbil").Position -= 1
texteyaz()

End Sub

Private Sub button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button3.Click
If textBox3.Text <> "" AndAlso textBox2.Text <> "" AndAlso comboBox1.Text <> "" Then
Dim cevap As DialogResult
cevap = MessageBox.Show("Oda çıkışı yapmak istediğinizden eminmisiniz...", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
If cevap = DialogResult.Yes Then
Form1.sahasil()
Form1.bag.Open()
Form1.kmt.Connection = Form1.bag
Form1.kmt.CommandText = "DELETE from musbil WHERE TcKimlik='" + textBox1.Text &"'"
Form1.kmt.ExecuteNonQuery()
Form1.kmt.CommandText = "INSERT INTO bos(bosyerler) VALUES ('" + comboBox1.Text & "') "
Form1.kmt.ExecuteNonQuery()
Form1.kmt.CommandText = "DELETE from dolu WHERE doluyerler='" + comboBox1.Text & "'"
Form1.kmt.ExecuteNonQuery()
Form1.kmt.Dispose()
Form1.bag.Close()
comboBox1.Items.Clear()
Form1.comboBox1.Items.Clear()
comboBox1.Text = ""
Form1.combo()
Form1.combo2()
Form1.dtst.Clear()

Form1.listele()
End If
End If

End Sub

Private Sub button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button2.Click
Form1.Show()
Me.Hide()

End Sub
End Class

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

Projeyi İNDİRRica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
 1. HadiGari
  Haz 7th, 2010 at 18:16 | #1

  çok çok çok teşekkurler allah razolsun.

 2. admin
  Haz 7th, 2010 at 18:34 | #2

  rica ederim.

 3. Haz 7th, 2010 at 18:46 | #3

  Sayin admin 2 sorum olacakdi.
  visuaL studio 05 icin dataview ve datagrid fonksiyonlari yok yada ben acamıyorum bu fonksiyonlari nasıl acarım yada sadece bu fonksiyon olan bi proje paylasırmısnız tesekkur ederim iyi gunler

 4. admin
  Haz 7th, 2010 at 19:02 | #4

  Toolbox üzerinde sağ tık.Ekrana gelen Choose Items .Ekrana gelen menüden datagrid ve dataview yanındaki checkleri işaretledikten sonra ok’liyoruz.

 5. Haz 7th, 2010 at 21:21 | #5

  admin kardesim Allah Senden razi olsun 3 gundur ariyorz 🙂

 6. admin
  Haz 7th, 2010 at 21:27 | #6

  rica ederim. Elimizden geldiği sürece her zaman.

 7. admin
  Tem 11th, 2010 at 19:25 | #7

  Destek için sitedeki reklamları tıklayabilirsiniz .

 8. turgay
  Tem 18th, 2010 at 20:58 | #8

  projeniz gerçekten çok güzel. elinize sağlık. benim bi sorum olacaktı. ben programı kodlarıyla göremiyorum. sadece bin/debug/otel takip programı diyerekten projeyi açıyorum o zamanda sadece prıgram çalışıyor. yani kodlarıyla vb.nette görüp ben nasıl çaşıltırabilirim bana yardımcı olursanız çok sevinirim

 9. admin
  Tem 18th, 2010 at 21:46 | #9

  Projeyi indirdikten sonra
  1-winrar ile sıkıştırdığımız projeyi açmalısınız.(klasör içindeki projenin adı ne ise onun adındaki Studio 2008 dosyasını açmalısın)
  2-Projeleri Microsoft Visual Studio 2008 ile hazırladığımız için 2008 veya üstü versiyonlarda çalıştırmalısınız.Yani 2008’in alt versiyonlarında çalışmaz.Buna dikkat et.

 10. gamze
  Şub 19th, 2011 at 10:44 | #10

  sayın admın bn de 6.0 var acamıyorum nasıl olcak bu ya bı yardım 🙁

 11. admin
  Şub 19th, 2011 at 10:50 | #11

  Microsoft Visual Studio 2008 veya üstü versiyonlarda.Ama vb 6.0 da istiyorsan yeniden vb 6.0 da yapmak lazım.Nasıl bir şey olsun istiyorsan gorselprogram@gmail.com adresine mail at.

 12. Mar 21st, 2011 at 21:50 | #12

  Admin senden tek bir ricam var bu otel takip programını C# ile yayınlarmısın çok acil lütfen.. Saygılar

 13. admin
  Mar 21st, 2011 at 23:07 | #13

  proje isteklerinizi gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

 14. burak
  Mar 28th, 2011 at 12:43 | #14

  admin senden bişey rica edebilirmiyim ben bu programı yaptım ama sadece bag.Open() kodunda hata veriyo sarı bişey çıkıyoo!!!! yardım edermisiniz? şimdi teşekkürler!

 15. admin
  Mar 28th, 2011 at 13:36 | #15

  hatayı tam olarak yazarmısın.

 16. BURAK
  Nis 12th, 2011 at 14:27 | #16

  admin senden bişey rica edebilirmiyim ben programı yaptım ama sadece silme işlemi nasıl yapıcam onu bi anlatırmısın ???

 17. burak
  Nis 12th, 2011 at 17:40 | #17

  admin bi sorunum var oda kayıt ypabiliyoruz ama silme işlemini yapamıyoruzz.yani kayıtları silemiyorum.

 18. burak
  May 12th, 2011 at 20:30 | #18

  hocam form 3 te oda çıkışı yaptıktan sonra kayıt girişine gidiyorum.Yeni bir kayıt ekliyorum ama eklendiği gözükmüyo.Programı Kapatıp açtıktan sonra gözüküyoo.Acaba bunun sebebi nedir ??

 19. admin
  May 12th, 2011 at 20:50 | #19

  Gerekli düzenlemeleri yaptım. İndir ve tekrar dene.

 20. Necip
  Mar 9th, 2012 at 01:24 | #20

  ALLAH razı olsun yaa inşallah dersten gecerim bana bunu nasıl anlatacağıma dair bi bilgi verebilirmisiniz….

 21. izzet
  May 28th, 2012 at 23:48 | #21

  Sql Veri tabanında nasıl yapabiliriz acil yardım ederseniz çok sevinirim

 22. admin
  Haz 2nd, 2012 at 17:22 | #22

  izzet : proje isteklerinizi ve eklentileri gorselprogram@gmail.com adresine mail atınız.

 23. Şub 26th, 2013 at 20:11 | #23

  beyler nereden indireceğiz bir türlü bulamadım acil ??

 24. admin
  May 6th, 2013 at 16:25 | #24

  yukarıdaki Projeyi İNDİR linkinden.

 25. hasan olgun
  May 7th, 2013 at 19:01 | #25

  admin üstad bana öğrenci yurdu programı lazım hemen hemen buna benziyor program ama kasa takibi falan yapabilmem lazım.. mesela adam 10 ay falan kalacak tüm borcu 10 taksite bölüp her ay taksit takibi yapabilmem lazım bunu nasıl yapabilirim ??

 26. admin
  May 15th, 2013 at 18:31 | #26

  proje isteklerini gorselprogram@gmail.com‘a mail atın.

 27. kürşad asal
  Ara 26th, 2013 at 10:57 | #27

  kardeşim bana acil karakol takip programı lazım karakol takip programııı

 28. admin
  Ara 26th, 2013 at 11:53 | #28

  kürşad asal:
  Proje isteklerinizi gorselprogram@gmail.com‘a mail atınıız.

 29. Halil
  Şub 11th, 2014 at 10:42 | #29

  bunun kolay versiyonu bumudur ?

 30. admin
  Şub 14th, 2014 at 15:53 | #30

  halil:
  program VS 2008 ile yapılmıştır.

 31. tuğçe
  Tem 28th, 2015 at 15:11 | #31

  merhaba bu kodların 6.0 da olanı lazım proje ödevi vermem gerekiyor yardımcı olur musunuz?

 32. admin
  Ağu 17th, 2015 at 11:52 | #32

  tuğçe:
  Projeler için gorselprogram@gmail.com mail atınız

 33. May 23rd, 2016 at 22:27 | #33

  @admin

  proje için tesekkur ederim fakat bunu mysql e nasıl çevirebilirim

 34. admin
  May 24th, 2016 at 10:21 | #34

  ayberk :
  mysql direkt çevirme programı var.Ama csharp veya VB programını biliyorsanız çok zor değil.Tek farklı olan noktalar veri tabanı bağlantı komutları.Mesela OleDbConnection yerine MySqlConnection , OleDbCommand yerine MySqlCommand kullanılacak. Form nesnelerini hepsini seçip kopyala yapıştır ile yapabilirsiniz.

 35. duygu
  Tem 30th, 2016 at 13:46 | #35

  bisi sormak ıstıyorum lutfen ytardımcı olun

 36. admin
  Tem 30th, 2016 at 15:58 | #36

  duygu : Gönderdiğiniz mail’e cevap verildi.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>