Otopark Takip Programı 1.0 C#.NET

Otopark Takip Programı 1.0 C#.NET

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Debug klasörüne Data isimli Access dosyasını oluşturuyoruz . Alan isimleri aşağıda belirtilen musbil , dolu, bos tablolarını  oluşturuyoruz.

otopark3

otopark2

otopark1

Bir araç eklemiştim. İki araçda resimlerde gösterilen şekillerde ekliyorum.Programda Otoparktan dolan yer(konum)1. formaki (araç giriş) combodan silinip 3 formdaki (araç çıkış) comboya ekleniyor.

otopark_takip1

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

otopark_takip2

otopark_takip3

otopark_takip4

Araçlar aynı zamanda 3. forma (araç yerleri) ekleniyor.

otopark_takip5

3. form araç çıkış için.Gezinti düğmeleri ile çıkış yapılan araç seçildikten sonra Araç çıkış yapıldığı zaman konum 3. formdaki combodan silinerek 1 formdaki comboya tekrar ekleniyor.

otopark_takip6

otopark_takip7

2. kayıttaki aracın çıkışını yapıyorum.

otopark_takip8

otopark_takip10

Çıkış yapılan araç aynı zamanda araç yerlerinde  (form3) siliniyor.

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

otopark_takip9

 

Form1’e yazılacak kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace otopark_takip
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form2 frm2;
public Form3 frm3;
public Form1()
{
InitializeComponent();
frm2 = new Form2();
frm3 = new Form3();
frm2.frm1 = this;
frm3.frm1 = this;
}
public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb");
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
public DataSet dtst = new DataSet();

public void combo()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from bos";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());
}
bag.Close();
oku.Dispose();
comboBox1.Sorted = true;
}
public void combo2()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from dolu";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
frm3.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());
}
bag.Close();
oku.Dispose();
frm3.comboBox1.Sorted = true;
}
public void listelesene()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag);
adtr.Fill(dtst, "musbil");
frm3.dataView1.Table = dtst.Tables[0];
frm3.dataGrid1.DataSource = frm3.dataView1;
adtr.Dispose();
bag.Close();
}

public void plakayaz()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from musbil";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
switch (oku[8].ToString())
{
case "A1":
{
frm2.button1.Text = oku[4].ToString();
frm2.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A2":
{
frm2.button2.Text = oku[4].ToString();
frm2.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A3":
{
frm2.button3.Text = oku[4].ToString();
frm2.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A4":
{
frm2.button4.Text = oku[4].ToString();
frm2.button4.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A5":
{
frm2.button5.Text = oku[4].ToString();
frm2.button5.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B1":
{
frm2.button6.Text = oku[4].ToString();
frm2.button6.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B2":
{
frm2.button7.Text = oku[4].ToString();
frm2.button7.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B3":
{
frm2.button8.Text = oku[4].ToString();
frm2.button8.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B4":
{
frm2.button9.Text = oku[4].ToString();
frm2.button9.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B5":
{
frm2.button10.Text = oku[4].ToString();
frm2.button10.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C1":
{

frm2.button11.Text = oku[4].ToString();
frm2.button11.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C2":
{
frm2.button12.Text = oku[4].ToString();
frm2.button12.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C3":
{
frm2.button13.Text = oku[4].ToString();
frm2.button13.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C4":
{
frm2.button14.Text = oku[4].ToString();
frm2.button14.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C5":
{
frm2.button15.Text = oku[4].ToString();
frm2.button15.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D1":
{
frm2.button16.Text = oku[4].ToString();
frm2.button16.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D2":
{
frm2.button17.Text = oku[4].ToString();
frm2.button17.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D3":
{
frm2.button18.Text = oku[4].ToString();
frm2.button18.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D4":
{
frm2.button19.Text = oku[4].ToString();
frm2.button19.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D5":
{
frm2.button20.Text = oku[4].ToString();
frm2.button20.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
}

}
bag.Close();
oku.Dispose();
}

public void plakasil()
{
switch (frm3.comboBox1.Text)
{
case "A1":
{
frm2.button1.Text = "A1";
frm2.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "A2":
{

frm2.button2.Text = "A2";
frm2.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "A3":
{
frm2.button3.Text = "A3";
frm2.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "A4":
{
frm2.button4.Text = "A4";
frm2.button4.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A5":
{
frm2.button5.Text = "A5";
frm2.button5.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B1":
{
frm2.button6.Text = "B1";
frm2.button6.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B2":
{
frm2.button7.Text = "B2";
frm2.button7.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B3":
{
frm2.button8.Text = "B3";
frm2.button8.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B4":
{
frm2.button9.Text = "B4";
frm2.button9.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B5":
{
frm2.button10.Text = "B5";
frm2.button10.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C1":
{
frm2.button11.Text = "C1";
frm2.button11.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C2":
{
frm2.button12.Text = "C2";
frm2.button12.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C3":
{
frm2.button13.Text ="C3";
frm2.button13.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C4":
{
frm2.button14.Text = "C4";
frm2.button14.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C5":
{
frm2.button15.Text = "C5";
frm2.button15.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D1":
{
frm2.button16.Text = "D1";
frm2.button16.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D2":
{
frm2.button17.Text = "D2";
frm2.button17.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D3":
{
frm2.button18.Text = "D3";
frm2.button18.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D4":
{
frm2.button19.Text = "D4";
frm2.button19.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D5":
{
frm2.button20.Text ="D5";
frm2.button20.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
}
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
combo();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.Show();
this.Hide();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm3.Show();
this.Hide();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text !="" && textBox5.Text !="" &&comboBox1.Text!="" )
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "INSERT INTO musbil(TcKimlik,Ad,Soyad,CepTel,PlakaNo,Marka,Model,Renk,Konumu) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + comboBox1.Text + "') ";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.CommandText = "INSERT INTO dolu(doluyerler) VALUES ('" + comboBox1.Text + "') ";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.CommandText = "DELETE from bos WHERE bosyerler='" + comboBox1.Text + "'";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.Dispose();
bag.Close();
comboBox1.Items.Clear();
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear();
textBox5.Clear(); textBox6.Clear(); textBox7.Clear(); textBox8.Clear();
comboBox1.Text = "";
combo();
plakayaz();
MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");
}
else
{
MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");
}

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Form2’ye yazılacak kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace otopark_takip
{
public partial class Form2 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form2()
{
InitializeComponent();
}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
frm1.plakayaz();
}

private void button21_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm1.Show();
this.Hide();

}

private void button22_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Form3’e yazılacak kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace otopark_takip
{
public partial class Form3 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form3()
{
InitializeComponent();
}
void texteyaz()
{
textBox9.Text = (this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position + 1) + " / " + this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Count;
}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
{
frm1.combo2();
frm1.listelesene();
textBox1.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.TcKimlik");
textBox2.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Ad");
textBox3.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Soyad");
textBox4.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.CepTel");
textBox5.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.PlakaNo");
textBox6.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Marka");
textBox7.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Model");
textBox8.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Renk");
comboBox1.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Konumu");
texteyaz();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text != "" &&textBox5.Text != "" &&; comboBox1.Text != "")
{
DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
frm1.plakasil();
frm1.bag.Open();
frm1.kmt.Connection = frm1.bag;
frm1.kmt.CommandText = "DELETE from musbil WHERE TcKimlik='" + textBox1.Text + "'";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO bos(bosyerler) VALUES ('" + comboBox1.Text + "') ";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.CommandText = "DELETE from dolu WHERE doluyerler='" + comboBox1.Text + "'";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.Dispose();
frm1.bag.Close();
comboBox1.Items.Clear();
frm1.comboBox1.Items.Clear();
comboBox1.Text = "";
frm1.combo();
frm1.combo2();
frm1.dtst.Clear();
frm1.listelesene();
}
}
else
{
MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");
}

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position += 1;
texteyaz();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position -= 1;
texteyaz();

}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position = this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Count;
texteyaz();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position = 0;
texteyaz();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{

frm1.Show();
this.Hide();

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Projeyi İNDİRRica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
 1. Sercan
  Nis 20th, 2017 at 02:14 | #1

  Selamlar kullanici adi ve sifre sormakta
  Tesekkürler

 2. admin
  Nis 20th, 2017 at 21:09 | #2

  Sercan :
  Programda Kullanıcı adı veya şifre yoktur.

 3. Umutcan
  May 14th, 2017 at 08:56 | #3

  Merhaba kodlarda form 1 kısmında
  frm3.dataView1.Table = dtst.Tables[0];
  frm3.dataGrid1.DataSource = frm3.dataView1; data view ve data gridler hata veriyor ne yapmalıyım

 4. Umutcan
  May 14th, 2017 at 16:33 | #4

  Ve bu arada Form3 tekı buttonlar nasıl sıralanıyor button 1 hangisi mesela

 5. Furkan
  Haz 1st, 2017 at 13:20 | #5

  access versiyon uyuşmazlığı konusunda dediklerini aynen uyguladım şuan sorunsuz çalışıyor. çok teşekkür ederim.

 6. efe
  Haz 8th, 2017 at 03:08 | #6

  merhaba
  araç çıkısı yapmak istediğimde exucute.nonquery de şöyle bir hata alıyorum

  System.Data.OleDb.OleDbException: ‘Data type mismatch in criteria expression.’

  yardımcı olur musunuz?

Yorum Sayfaları

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>