Otopark Takip Programı 1.0 C#.NET

Otopark Takip Programı 1.0 C#.NET

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Debug klasörüne Data isimli Access dosyasını oluşturuyoruz . Alan isimleri aşağıda belirtilen musbil , dolu, bos tablolarını  oluşturuyoruz.

otopark3

otopark2

otopark1

Bir araç eklemiştim. İki araçda resimlerde gösterilen şekillerde ekliyorum.Programda Otoparktan dolan yer(konum)1. formaki (araç giriş) combodan silinip 3 formdaki (araç çıkış) comboya ekleniyor.

otopark_takip1

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

otopark_takip2

otopark_takip3

otopark_takip4

Araçlar aynı zamanda 3. forma (araç yerleri) ekleniyor.

otopark_takip5

3. form araç çıkış için.Gezinti düğmeleri ile çıkış yapılan araç seçildikten sonra Araç çıkış yapıldığı zaman konum 3. formdaki combodan silinerek 1 formdaki comboya tekrar ekleniyor.

otopark_takip6

otopark_takip7

2. kayıttaki aracın çıkışını yapıyorum.

otopark_takip8

otopark_takip10

Çıkış yapılan araç aynı zamanda araç yerlerinde  (form3) siliniyor.

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

otopark_takip9

 

Form1’e yazılacak kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace otopark_takip
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form2 frm2;
public Form3 frm3;
public Form1()
{
InitializeComponent();
frm2 = new Form2();
frm3 = new Form3();
frm2.frm1 = this;
frm3.frm1 = this;
}
public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb");
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
public DataSet dtst = new DataSet();

public void combo()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from bos";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());
}
bag.Close();
oku.Dispose();
comboBox1.Sorted = true;
}
public void combo2()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from dolu";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
frm3.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());
}
bag.Close();
oku.Dispose();
frm3.comboBox1.Sorted = true;
}
public void listelesene()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag);
adtr.Fill(dtst, "musbil");
frm3.dataView1.Table = dtst.Tables[0];
frm3.dataGrid1.DataSource = frm3.dataView1;
adtr.Dispose();
bag.Close();
}

public void plakayaz()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from musbil";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
switch (oku[8].ToString())
{
case "A1":
{
frm2.button1.Text = oku[4].ToString();
frm2.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A2":
{
frm2.button2.Text = oku[4].ToString();
frm2.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A3":
{
frm2.button3.Text = oku[4].ToString();
frm2.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A4":
{
frm2.button4.Text = oku[4].ToString();
frm2.button4.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A5":
{
frm2.button5.Text = oku[4].ToString();
frm2.button5.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B1":
{
frm2.button6.Text = oku[4].ToString();
frm2.button6.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B2":
{
frm2.button7.Text = oku[4].ToString();
frm2.button7.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B3":
{
frm2.button8.Text = oku[4].ToString();
frm2.button8.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B4":
{
frm2.button9.Text = oku[4].ToString();
frm2.button9.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B5":
{
frm2.button10.Text = oku[4].ToString();
frm2.button10.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C1":
{

frm2.button11.Text = oku[4].ToString();
frm2.button11.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C2":
{
frm2.button12.Text = oku[4].ToString();
frm2.button12.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C3":
{
frm2.button13.Text = oku[4].ToString();
frm2.button13.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C4":
{
frm2.button14.Text = oku[4].ToString();
frm2.button14.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C5":
{
frm2.button15.Text = oku[4].ToString();
frm2.button15.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D1":
{
frm2.button16.Text = oku[4].ToString();
frm2.button16.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D2":
{
frm2.button17.Text = oku[4].ToString();
frm2.button17.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D3":
{
frm2.button18.Text = oku[4].ToString();
frm2.button18.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D4":
{
frm2.button19.Text = oku[4].ToString();
frm2.button19.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D5":
{
frm2.button20.Text = oku[4].ToString();
frm2.button20.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
}

}
bag.Close();
oku.Dispose();
}

public void plakasil()
{
switch (frm3.comboBox1.Text)
{
case "A1":
{
frm2.button1.Text = "A1";
frm2.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "A2":
{

frm2.button2.Text = "A2";
frm2.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "A3":
{
frm2.button3.Text = "A3";
frm2.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "A4":
{
frm2.button4.Text = "A4";
frm2.button4.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A5":
{
frm2.button5.Text = "A5";
frm2.button5.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B1":
{
frm2.button6.Text = "B1";
frm2.button6.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B2":
{
frm2.button7.Text = "B2";
frm2.button7.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B3":
{
frm2.button8.Text = "B3";
frm2.button8.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B4":
{
frm2.button9.Text = "B4";
frm2.button9.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B5":
{
frm2.button10.Text = "B5";
frm2.button10.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C1":
{
frm2.button11.Text = "C1";
frm2.button11.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C2":
{
frm2.button12.Text = "C2";
frm2.button12.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C3":
{
frm2.button13.Text ="C3";
frm2.button13.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C4":
{
frm2.button14.Text = "C4";
frm2.button14.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C5":
{
frm2.button15.Text = "C5";
frm2.button15.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D1":
{
frm2.button16.Text = "D1";
frm2.button16.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D2":
{
frm2.button17.Text = "D2";
frm2.button17.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D3":
{
frm2.button18.Text = "D3";
frm2.button18.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D4":
{
frm2.button19.Text = "D4";
frm2.button19.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D5":
{
frm2.button20.Text ="D5";
frm2.button20.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
}
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
combo();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.Show();
this.Hide();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm3.Show();
this.Hide();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text !="" && textBox5.Text !="" &&comboBox1.Text!="" )
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "INSERT INTO musbil(TcKimlik,Ad,Soyad,CepTel,PlakaNo,Marka,Model,Renk,Konumu) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + comboBox1.Text + "') ";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.CommandText = "INSERT INTO dolu(doluyerler) VALUES ('" + comboBox1.Text + "') ";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.CommandText = "DELETE from bos WHERE bosyerler='" + comboBox1.Text + "'";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.Dispose();
bag.Close();
comboBox1.Items.Clear();
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear();
textBox5.Clear(); textBox6.Clear(); textBox7.Clear(); textBox8.Clear();
comboBox1.Text = "";
combo();
plakayaz();
MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");
}
else
{
MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");
}

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Form2’ye yazılacak kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace otopark_takip
{
public partial class Form2 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form2()
{
InitializeComponent();
}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
frm1.plakayaz();
}

private void button21_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm1.Show();
this.Hide();

}

private void button22_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Form3’e yazılacak kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace otopark_takip
{
public partial class Form3 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form3()
{
InitializeComponent();
}
void texteyaz()
{
textBox9.Text = (this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position + 1) + " / " + this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Count;
}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
{
frm1.combo2();
frm1.listelesene();
textBox1.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.TcKimlik");
textBox2.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Ad");
textBox3.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Soyad");
textBox4.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.CepTel");
textBox5.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.PlakaNo");
textBox6.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Marka");
textBox7.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Model");
textBox8.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Renk");
comboBox1.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Konumu");
texteyaz();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text != "" &&textBox5.Text != "" &&; comboBox1.Text != "")
{
DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
frm1.plakasil();
frm1.bag.Open();
frm1.kmt.Connection = frm1.bag;
frm1.kmt.CommandText = "DELETE from musbil WHERE TcKimlik='" + textBox1.Text + "'";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO bos(bosyerler) VALUES ('" + comboBox1.Text + "') ";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.CommandText = "DELETE from dolu WHERE doluyerler='" + comboBox1.Text + "'";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.Dispose();
frm1.bag.Close();
comboBox1.Items.Clear();
frm1.comboBox1.Items.Clear();
comboBox1.Text = "";
frm1.combo();
frm1.combo2();
frm1.dtst.Clear();
frm1.listelesene();
}
}
else
{
MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");
}

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position += 1;
texteyaz();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position -= 1;
texteyaz();

}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position = this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Count;
texteyaz();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position = 0;
texteyaz();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{

frm1.Show();
this.Hide();

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Projeyi İNDİRRica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
 1. OMERELILI
  May 4th, 2010 at 12:34 | #1

  projeni indiremiyoruzmu?

 2. admin
  May 4th, 2010 at 14:26 | #2

  Yukarıdaki Projeyi İNDİR linkinden indirebilirsin .

 3. Güner
  May 12th, 2010 at 19:29 | #3

  vb.nette de bu tarz bir örnek hazırlasanız??

 4. admin
  May 12th, 2010 at 20:03 | #4

  Benzeri örnek hazır bir kaç güne yayınlayacağız.Siteden takip edersiniz.

 5. İbrahim
  Mar 21st, 2013 at 10:13 | #5

  ProgrAMI yAPAN kİŞİYLE gÖRÜŞMEK iSTİYORUM

 6. admin
  Mar 23rd, 2013 at 14:07 | #6

  ibrahim:
  gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsin.

 7. HANDE CEREN
  Ara 26th, 2013 at 14:40 | #7

  çok güzel programlar bende programcılık okuyorum

 8. melek
  Oca 2nd, 2014 at 15:10 | #8

  oto alım satım ile ilgili windows formlarıyla bir proje varmı lütfen olsun:)

 9. admin
  Oca 6th, 2014 at 16:24 | #9
 10. EMRE8441
  Mar 10th, 2014 at 09:45 | #10

  bag.open hatası veriyo nasıl yapacam

 11. admin
  Mar 10th, 2014 at 22:26 | #11

  access 2003 kurulu olamyabilir bilgisayarında.

 12. EMRE8441
  Mar 19th, 2014 at 23:05 | #12

  access 2010 var bnde ona aktarabilirmiyiz

 13. admin
  Mar 21st, 2014 at 16:23 | #13

  EMRE8441:
  tabiki.aynı işlemleri yapacaksın.

 14. Burak34
  Mar 25th, 2014 at 00:48 | #14

  Bu program visual studıo nun hangı surumuyle yazıldı acaba ? Bende 2010 surum var Formları kendım hazırladım kodları yazınca hata veriyo

 15. admin
  Mar 25th, 2014 at 20:55 | #15

  Burak34:
  VS 2008 kullanarak yapıldı.Hata kodlardan değildir.Farklı bir durum olabilir.Hata nedir.yazarsanız yardımcı oluruz.

 16. Burak34
  Mar 26th, 2014 at 01:39 | #16

  Usıng lerden dolayı bı hata olmus sorun cozuldu. Hazırlamıs oldugunuz projenın ustunde calısıyorum suan . Kullanıcı paneli, ucret paneli gibi seyler eklemek icin calısıyorum projem bıttıgınde sıtede paylasmak ısterım

 17. admin
  Mar 27th, 2014 at 09:55 | #17

  Burak34:
  Proje bitince gönderirseniz yayınlarız.

 18. Nis 20th, 2014 at 12:38 | #18

  bu program yapanın ne kadar zamanını almışdır

 19. Ahmet
  May 20th, 2014 at 15:24 | #19

  Program üzerinde calısıyorum bir kaç şey ekledim fakat kayıt ekliyorum sonra o araç çıkış yapınca datagridviewdeki herşeyi sıfırlıyor.Programdan cıkmayıp kayıt ekleyince datagridviewde gözükmüyor yeni kayıt programdan cıkıp girmek gerekiyor.Nasıl çözebilirim bunu ?

 20. admin
  May 21st, 2014 at 19:31 | #20

  Ahmet:
  Bizim programda sıkıntı yok.denedim.çalışıyor.Bahsettiğiniz olmayan bölümler sizin eklediğiniz kısımlar galiba.Projeyi gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.Sorunu çözüp gönderelim.

 21. Hasan Hüseyin KÖMBECİ
  Mar 25th, 2015 at 10:07 | #21

  sinama takip programı windows formlarıyla bir proje varmı lütfen olsun:)

 22. admin
  Mar 25th, 2015 at 10:27 | #22
 23. Hasan Hüseyin KÖMBECİ
  Mar 25th, 2015 at 10:47 | #23

  İlginiz için teşekkürler birde ziyaretçi takip programı windows formlarıyla varmıdır ? gönderebilir miziniz ?

 24. admin
  Mar 25th, 2015 at 10:52 | #24
 25. tolga
  Nis 7th, 2015 at 14:25 | #25

  merhabalar,
  data isimli access dosyasını ve içeriğini oluşturmama rağmen programı açmaya çalıştığım da hata alıyorum. Hatayı şu satırda alıyorum:
  public void combo() {
  bag.Open();

  bag.open(); da alıyorum. bu hatayı nasıl düzeltebilirim yardım ederseniz sevinirim.

  Not: output kısmında yazan yazı da şu şekildedir:
  Sunucuyla bağlantı kurulurken ağ ile ilgili veya örneğe özel bir hata oluştu. Sunucu bulunamadı veya sunucuya erişilemiyor. Örnek adının doğru olduğunu ve SQL Server’ın uzak bağlantılara izin verdiğini doğrulayın. (provider: SQL Ağ Arabirimleri, error: 26 – Belirtilen Sunucuyu/Örneği Bulma Hatası)
  The program ‘[6236] otopark_takip.vshost.exe: Managed (v2.0.50727)’ has exited with code -1073740771 (0xc000041d).

 26. admin
  Nis 8th, 2015 at 10:29 | #26

  tolga :
  Sql veri tabanını restore etmemiş olabilirsiniz.

 27. tolga
  May 12th, 2015 at 23:41 | #27

  @admin
  merhabalar,
  access ile oluşturduğum veri tabanını nasıl restore edebilirim anlatır mısınız acaba. Teşekkürler

 28. admin
  May 14th, 2015 at 07:09 | #28

  tolga :veri tabanını bin-debug klasörüne atman yeterli.

 29. May 16th, 2015 at 20:44 | #29

  ben indirdim hata veriyo neden acaba

 30. admin
  May 19th, 2015 at 11:23 | #30

  yesim:
  Access versiyon sorunu olabilir.Eğer Access 2007 ,2010 veya 2013 kullanıyorsan access 2003 kurmalısın veya kodlarda jet yerine ace , 4.0 yerine 12.0 ve veri tabanı ismi data.accdb olmalı.Tabi veri tabanını 2007 veya 2010 veya 2013′te açıp 2007 ,2010 veya 2013 olarak kaydetmelisin.Veri tabanı bin–>debug klasöründe.

 31. sinan
  Kas 16th, 2015 at 00:30 | #31

  Oto yıkama takip projesi yapmak istiyorum fakat veritabanı tablolarını olusturmakta sıkıntıyasıyorum buna benzer ornek bulamadım var mı acaba

 32. admin
  Ara 5th, 2015 at 17:31 | #32

  sinan :
  Sağ üsteki arama bölümünde tüm programlamara ulaşabilirsin.

 33. mert
  Oca 6th, 2016 at 16:27 | #33

  oledb hatası alıyorum nedeni nedir acaba

 34. Çiğdem
  Nis 30th, 2016 at 21:32 | #34

  bu programı visual basic ile yazabilir miyiz ?

 35. admin
  Nis 30th, 2016 at 21:37 | #35

  Çiğdem :
  Tabiki yazabilirsin.Aşağıdaki linki kullanarak kodları Vb ye dönüştürebilirsin.
  http://converter.telerik.com/

 36. orkun
  May 17th, 2016 at 08:50 | #36

  merhaba admin bu programa aracın ne zaman girip cıktıgı tarih saat ekleyebilirmiyiz dahada iyi olabilir böylece

 37. orkun
  May 17th, 2016 at 09:00 | #37

  @mert
  formun içine tıklayıp en üstte usinglerin oraya ” using System.Data.OleDb; ” bu kodu ekle veri tabanı baglantısı yapmanda gerekebilir araştırırsan daha iyi olur videolu anlatım senin için

 38. admin
  May 17th, 2016 at 10:17 | #38

  orkun :
  Eklentiler için gorselprogram@gmail.com a mail atınız.

 39. ali
  May 29th, 2016 at 14:42 | #39

  Merhabalar, GPS ile kontrol edilebilecek web tabanlı araç takip sistemi tezi hazırlıyorumda , bana yardımcı olacak bir kaynağınız var mı acaba, yardımcı olursanız sevinirim, ücret karşılığı bile olabilir.

 40. leyla
  Haz 7th, 2016 at 15:11 | #40

  selamun aleyküm abi yarın bn bu sizin projeyi hocaya teslim edecem ama hoca kodlardan sorumlu tutarak sınav yapacak bu kodların nasıl çalıştığı ne anlama geldiğini az çok bilsem sınavdan ii bir not alırım ve sayenzde mezun olacam lütfen yardımcı olun

 41. semih
  Kas 3rd, 2016 at 23:49 | #41

  form 1 de bag tanımlamada hata veriyor nasıl düzeltebilirim

 42. admin
  Kas 4th, 2016 at 20:10 | #42

  semih : Hata mesajı olarak ne alıyorsunuz.

 43. semih
  Kas 5th, 2016 at 00:17 | #43

  get general help for this exception hatası

 44. semih
  Kas 5th, 2016 at 00:19 | #44

  yerel makine kayıtlı değil diyor düzeltiyorum yinede hata veriyor

 45. admin
  Kas 5th, 2016 at 19:52 | #45

  semih :
  Access versiyon sorunu olabilir.Eğer Access 2007 ,2010 veya 2013 kullanıyorsan access 2003 kurmalısın veya kodlarda jet yerine ace , 4.0 yerine 12.0 ve veri tabanı ismi data.accdb olmalı.Tabi veri tabanını 2007 veya 2010 veya 2013′te açıp 2007 ,2010 veya 2013 olarak kaydetmelisin.Veri tabanı bin–>debug klasöründe.

 46. Furkan
  Oca 3rd, 2017 at 20:33 | #46

  hata veriyor sadece bu değil bütün programlarda bu hata yüzünden çalıştıramıyorum hata olarak hep bunu gösteriyor
  bag.Open();
  sorun ne olabilir

 47. admin
  Oca 3rd, 2017 at 21:22 | #47

  Furkan :
  Access versiyon sorunu olabilir.Eğer Access 2007 ,2010 veya 2013 kullanıyorsan access 2003 kurmalısın veya kodlarda jet yerine ace , 4.0 yerine 12.0 ve veri tabanı ismi data.accdb olmalı.Tabi veri tabanını 2007 veya 2010 veya 2013′te açıp 2007 ,2010 veya 2013 olarak kaydetmelisin.Veri tabanı bin–>debug klasöründe.

 48. yasin
  Mar 9th, 2017 at 19:34 | #48

  admin :
  semih :
  Access versiyon sorunu olabilir.Eğer Access 2007 ,2010 veya 2013 kullanıyorsan access 2003 kurmalısın veya kodlarda jet yerine ace , 4.0 yerine 12.0 ve veri tabanı ismi data.accdb olmalı.Tabi veri tabanını 2007 veya 2010 veya 2013′te açıp 2007 ,2010 veya 2013 olarak kaydetmelisin.Veri tabanı bin–>debug klasöründe.

  selamun aleykum bu programı bana mail yoluyla yoluyla yollama sansınız varmı acaba

 49. yasin
  Mar 9th, 2017 at 19:35 | #49

  selamun aleykum bu programı bana mail yoluyla yoluyla yollama sansınız varmı acaba ?

 50. admin
  Mar 11th, 2017 at 14:33 | #50

  yasin :
  Yukarıdaki Proje İNDİR linkine tıklayarak indirebilirsin.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>