Otopark Takip Programı 1.0 C#.NET

Otopark Takip Programı 1.0 C#.NET

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Debug klasörüne Data isimli Access dosyasını oluşturuyoruz . Alan isimleri aşağıda belirtilen musbil , dolu, bos tablolarını  oluşturuyoruz.

otopark3

otopark2

otopark1

Bir araç eklemiştim. İki araçda resimlerde gösterilen şekillerde ekliyorum.Programda Otoparktan dolan yer(konum)1. formaki (araç giriş) combodan silinip 3 formdaki (araç çıkış) comboya ekleniyor.

otopark_takip1

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

otopark_takip2

otopark_takip3

otopark_takip4

Araçlar aynı zamanda 3. forma (araç yerleri) ekleniyor.

otopark_takip5

3. form araç çıkış için.Gezinti düğmeleri ile çıkış yapılan araç seçildikten sonra Araç çıkış yapıldığı zaman konum 3. formdaki combodan silinerek 1 formdaki comboya tekrar ekleniyor.

otopark_takip6

otopark_takip7

2. kayıttaki aracın çıkışını yapıyorum.

otopark_takip8

otopark_takip10

Çıkış yapılan araç aynı zamanda araç yerlerinde  (form3) siliniyor.

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

otopark_takip9

 

Form1’e yazılacak kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace otopark_takip
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form2 frm2;
public Form3 frm3;
public Form1()
{
InitializeComponent();
frm2 = new Form2();
frm3 = new Form3();
frm2.frm1 = this;
frm3.frm1 = this;
}
public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb");
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
public DataSet dtst = new DataSet();

public void combo()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from bos";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());
}
bag.Close();
oku.Dispose();
comboBox1.Sorted = true;
}
public void combo2()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from dolu";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
frm3.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());
}
bag.Close();
oku.Dispose();
frm3.comboBox1.Sorted = true;
}
public void listelesene()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag);
adtr.Fill(dtst, "musbil");
frm3.dataView1.Table = dtst.Tables[0];
frm3.dataGrid1.DataSource = frm3.dataView1;
adtr.Dispose();
bag.Close();
}

public void plakayaz()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from musbil";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
switch (oku[8].ToString())
{
case "A1":
{
frm2.button1.Text = oku[4].ToString();
frm2.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A2":
{
frm2.button2.Text = oku[4].ToString();
frm2.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A3":
{
frm2.button3.Text = oku[4].ToString();
frm2.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A4":
{
frm2.button4.Text = oku[4].ToString();
frm2.button4.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A5":
{
frm2.button5.Text = oku[4].ToString();
frm2.button5.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B1":
{
frm2.button6.Text = oku[4].ToString();
frm2.button6.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B2":
{
frm2.button7.Text = oku[4].ToString();
frm2.button7.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B3":
{
frm2.button8.Text = oku[4].ToString();
frm2.button8.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B4":
{
frm2.button9.Text = oku[4].ToString();
frm2.button9.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "B5":
{
frm2.button10.Text = oku[4].ToString();
frm2.button10.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C1":
{

frm2.button11.Text = oku[4].ToString();
frm2.button11.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C2":
{
frm2.button12.Text = oku[4].ToString();
frm2.button12.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C3":
{
frm2.button13.Text = oku[4].ToString();
frm2.button13.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C4":
{
frm2.button14.Text = oku[4].ToString();
frm2.button14.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "C5":
{
frm2.button15.Text = oku[4].ToString();
frm2.button15.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D1":
{
frm2.button16.Text = oku[4].ToString();
frm2.button16.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D2":
{
frm2.button17.Text = oku[4].ToString();
frm2.button17.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D3":
{
frm2.button18.Text = oku[4].ToString();
frm2.button18.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D4":
{
frm2.button19.Text = oku[4].ToString();
frm2.button19.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "D5":
{
frm2.button20.Text = oku[4].ToString();
frm2.button20.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
}

}
bag.Close();
oku.Dispose();
}

public void plakasil()
{
switch (frm3.comboBox1.Text)
{
case "A1":
{
frm2.button1.Text = "A1";
frm2.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "A2":
{

frm2.button2.Text = "A2";
frm2.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "A3":
{
frm2.button3.Text = "A3";
frm2.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "A4":
{
frm2.button4.Text = "A4";
frm2.button4.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "A5":
{
frm2.button5.Text = "A5";
frm2.button5.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B1":
{
frm2.button6.Text = "B1";
frm2.button6.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B2":
{
frm2.button7.Text = "B2";
frm2.button7.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B3":
{
frm2.button8.Text = "B3";
frm2.button8.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B4":
{
frm2.button9.Text = "B4";
frm2.button9.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "B5":
{
frm2.button10.Text = "B5";
frm2.button10.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C1":
{
frm2.button11.Text = "C1";
frm2.button11.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C2":
{
frm2.button12.Text = "C2";
frm2.button12.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C3":
{
frm2.button13.Text ="C3";
frm2.button13.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C4":
{
frm2.button14.Text = "C4";
frm2.button14.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "C5":
{
frm2.button15.Text = "C5";
frm2.button15.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D1":
{
frm2.button16.Text = "D1";
frm2.button16.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D2":
{
frm2.button17.Text = "D2";
frm2.button17.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D3":
{
frm2.button18.Text = "D3";
frm2.button18.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D4":
{
frm2.button19.Text = "D4";
frm2.button19.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "D5":
{
frm2.button20.Text ="D5";
frm2.button20.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
}
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
combo();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.Show();
this.Hide();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm3.Show();
this.Hide();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text !="" && textBox5.Text !="" &&comboBox1.Text!="" )
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "INSERT INTO musbil(TcKimlik,Ad,Soyad,CepTel,PlakaNo,Marka,Model,Renk,Konumu) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + comboBox1.Text + "') ";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.CommandText = "INSERT INTO dolu(doluyerler) VALUES ('" + comboBox1.Text + "') ";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.CommandText = "DELETE from bos WHERE bosyerler='" + comboBox1.Text + "'";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.Dispose();
bag.Close();
comboBox1.Items.Clear();
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear();
textBox5.Clear(); textBox6.Clear(); textBox7.Clear(); textBox8.Clear();
comboBox1.Text = "";
combo();
plakayaz();
MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");
}
else
{
MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");
}

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Form2’ye yazılacak kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace otopark_takip
{
public partial class Form2 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form2()
{
InitializeComponent();
}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
frm1.plakayaz();
}

private void button21_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm1.Show();
this.Hide();

}

private void button22_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Form3’e yazılacak kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace otopark_takip
{
public partial class Form3 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form3()
{
InitializeComponent();
}
void texteyaz()
{
textBox9.Text = (this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position + 1) + " / " + this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Count;
}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
{
frm1.combo2();
frm1.listelesene();
textBox1.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.TcKimlik");
textBox2.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Ad");
textBox3.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Soyad");
textBox4.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.CepTel");
textBox5.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.PlakaNo");
textBox6.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Marka");
textBox7.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Model");
textBox8.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Renk");
comboBox1.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "musbil.Konumu");
texteyaz();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text != "" &&textBox5.Text != "" &&; comboBox1.Text != "")
{
DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
frm1.plakasil();
frm1.bag.Open();
frm1.kmt.Connection = frm1.bag;
frm1.kmt.CommandText = "DELETE from musbil WHERE TcKimlik='" + textBox1.Text + "'";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO bos(bosyerler) VALUES ('" + comboBox1.Text + "') ";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.CommandText = "DELETE from dolu WHERE doluyerler='" + comboBox1.Text + "'";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.Dispose();
frm1.bag.Close();
comboBox1.Items.Clear();
frm1.comboBox1.Items.Clear();
comboBox1.Text = "";
frm1.combo();
frm1.combo2();
frm1.dtst.Clear();
frm1.listelesene();
}
}
else
{
MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");
}

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position += 1;
texteyaz();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position -= 1;
texteyaz();

}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position = this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Count;
texteyaz();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "musbil"].Position = 0;
texteyaz();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{

frm1.Show();
this.Hide();

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Projeyi İNDİRRica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
 1. OMERELILI
  May 4th, 2010 at 12:34 | #1

  projeni indiremiyoruzmu?

 2. admin
  May 4th, 2010 at 14:26 | #2

  Yukarıdaki Projeyi İNDİR linkinden indirebilirsin .

 3. Güner
  May 12th, 2010 at 19:29 | #3

  vb.nette de bu tarz bir örnek hazırlasanız??

 4. admin
  May 12th, 2010 at 20:03 | #4

  Benzeri örnek hazır bir kaç güne yayınlayacağız.Siteden takip edersiniz.

 5. İbrahim
  Mar 21st, 2013 at 10:13 | #5

  ProgrAMI yAPAN kİŞİYLE gÖRÜŞMEK iSTİYORUM

 6. admin
  Mar 23rd, 2013 at 14:07 | #6

  ibrahim:
  gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsin.

 7. HANDE CEREN
  Ara 26th, 2013 at 14:40 | #7

  çok güzel programlar bende programcılık okuyorum

 8. melek
  Oca 2nd, 2014 at 15:10 | #8

  oto alım satım ile ilgili windows formlarıyla bir proje varmı lütfen olsun:)

 9. admin
  Oca 6th, 2014 at 16:24 | #9
 10. EMRE8441
  Mar 10th, 2014 at 09:45 | #10

  bag.open hatası veriyo nasıl yapacam

 11. admin
  Mar 10th, 2014 at 22:26 | #11

  access 2003 kurulu olamyabilir bilgisayarında.

 12. EMRE8441
  Mar 19th, 2014 at 23:05 | #12

  access 2010 var bnde ona aktarabilirmiyiz

 13. admin
  Mar 21st, 2014 at 16:23 | #13

  EMRE8441:
  tabiki.aynı işlemleri yapacaksın.

 14. Burak34
  Mar 25th, 2014 at 00:48 | #14

  Bu program visual studıo nun hangı surumuyle yazıldı acaba ? Bende 2010 surum var Formları kendım hazırladım kodları yazınca hata veriyo

 15. admin
  Mar 25th, 2014 at 20:55 | #15

  Burak34:
  VS 2008 kullanarak yapıldı.Hata kodlardan değildir.Farklı bir durum olabilir.Hata nedir.yazarsanız yardımcı oluruz.

 16. Burak34
  Mar 26th, 2014 at 01:39 | #16

  Usıng lerden dolayı bı hata olmus sorun cozuldu. Hazırlamıs oldugunuz projenın ustunde calısıyorum suan . Kullanıcı paneli, ucret paneli gibi seyler eklemek icin calısıyorum projem bıttıgınde sıtede paylasmak ısterım

 17. admin
  Mar 27th, 2014 at 09:55 | #17

  Burak34:
  Proje bitince gönderirseniz yayınlarız.

 18. Nis 20th, 2014 at 12:38 | #18

  bu program yapanın ne kadar zamanını almışdır

 19. Ahmet
  May 20th, 2014 at 15:24 | #19

  Program üzerinde calısıyorum bir kaç şey ekledim fakat kayıt ekliyorum sonra o araç çıkış yapınca datagridviewdeki herşeyi sıfırlıyor.Programdan cıkmayıp kayıt ekleyince datagridviewde gözükmüyor yeni kayıt programdan cıkıp girmek gerekiyor.Nasıl çözebilirim bunu ?

 20. admin
  May 21st, 2014 at 19:31 | #20

  Ahmet:
  Bizim programda sıkıntı yok.denedim.çalışıyor.Bahsettiğiniz olmayan bölümler sizin eklediğiniz kısımlar galiba.Projeyi gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.Sorunu çözüp gönderelim.

 21. Hasan Hüseyin KÖMBECİ
  Mar 25th, 2015 at 10:07 | #21

  sinama takip programı windows formlarıyla bir proje varmı lütfen olsun:)

 22. admin
  Mar 25th, 2015 at 10:27 | #22
 23. Hasan Hüseyin KÖMBECİ
  Mar 25th, 2015 at 10:47 | #23

  İlginiz için teşekkürler birde ziyaretçi takip programı windows formlarıyla varmıdır ? gönderebilir miziniz ?

 24. admin
  Mar 25th, 2015 at 10:52 | #24
 25. tolga
  Nis 7th, 2015 at 14:25 | #25

  merhabalar,
  data isimli access dosyasını ve içeriğini oluşturmama rağmen programı açmaya çalıştığım da hata alıyorum. Hatayı şu satırda alıyorum:
  public void combo() {
  bag.Open();

  bag.open(); da alıyorum. bu hatayı nasıl düzeltebilirim yardım ederseniz sevinirim.

  Not: output kısmında yazan yazı da şu şekildedir:
  Sunucuyla bağlantı kurulurken ağ ile ilgili veya örneğe özel bir hata oluştu. Sunucu bulunamadı veya sunucuya erişilemiyor. Örnek adının doğru olduğunu ve SQL Server’ın uzak bağlantılara izin verdiğini doğrulayın. (provider: SQL Ağ Arabirimleri, error: 26 – Belirtilen Sunucuyu/Örneği Bulma Hatası)
  The program ‘[6236] otopark_takip.vshost.exe: Managed (v2.0.50727)’ has exited with code -1073740771 (0xc000041d).

 26. admin
  Nis 8th, 2015 at 10:29 | #26

  tolga :
  Sql veri tabanını restore etmemiş olabilirsiniz.

 27. tolga
  May 12th, 2015 at 23:41 | #27

  @admin
  merhabalar,
  access ile oluşturduğum veri tabanını nasıl restore edebilirim anlatır mısınız acaba. Teşekkürler

 28. admin
  May 14th, 2015 at 07:09 | #28

  tolga :veri tabanını bin-debug klasörüne atman yeterli.

 29. May 16th, 2015 at 20:44 | #29

  ben indirdim hata veriyo neden acaba

 30. admin
  May 19th, 2015 at 11:23 | #30

  yesim:
  Access versiyon sorunu olabilir.Eğer Access 2007 ,2010 veya 2013 kullanıyorsan access 2003 kurmalısın veya kodlarda jet yerine ace , 4.0 yerine 12.0 ve veri tabanı ismi data.accdb olmalı.Tabi veri tabanını 2007 veya 2010 veya 2013′te açıp 2007 ,2010 veya 2013 olarak kaydetmelisin.Veri tabanı bin–>debug klasöründe.

 31. sinan
  Kas 16th, 2015 at 00:30 | #31

  Oto yıkama takip projesi yapmak istiyorum fakat veritabanı tablolarını olusturmakta sıkıntıyasıyorum buna benzer ornek bulamadım var mı acaba

 32. admin
  Ara 5th, 2015 at 17:31 | #32

  sinan :
  Sağ üsteki arama bölümünde tüm programlamara ulaşabilirsin.

 33. mert
  Oca 6th, 2016 at 16:27 | #33

  oledb hatası alıyorum nedeni nedir acaba

 34. Çiğdem
  Nis 30th, 2016 at 21:32 | #34

  bu programı visual basic ile yazabilir miyiz ?

 35. admin
  Nis 30th, 2016 at 21:37 | #35

  Çiğdem :
  Tabiki yazabilirsin.Aşağıdaki linki kullanarak kodları Vb ye dönüştürebilirsin.
  http://converter.telerik.com/

 36. orkun
  May 17th, 2016 at 08:50 | #36

  merhaba admin bu programa aracın ne zaman girip cıktıgı tarih saat ekleyebilirmiyiz dahada iyi olabilir böylece

 37. orkun
  May 17th, 2016 at 09:00 | #37

  @mert
  formun içine tıklayıp en üstte usinglerin oraya ” using System.Data.OleDb; ” bu kodu ekle veri tabanı baglantısı yapmanda gerekebilir araştırırsan daha iyi olur videolu anlatım senin için

 38. admin
  May 17th, 2016 at 10:17 | #38

  orkun :
  Eklentiler için gorselprogram@gmail.com a mail atınız.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>