Ötv ve Kdv ye göre araç fiyat Hesaplama (txt dosyası ile) — Csharp

Ötv ve Kdv ye göre araç fiyat Hesaplama (txt dosyası ile) — Csharp

 

ötv ve kdv textboxlara giriliyor.

 

txt dosyasına ekleme ve düzenleme işlemi yapılıyor.

 

Form1 Kodları :


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace ornek1
{
 public partial class Form1 : Form
 {
 public Form1()
 {
 InitializeComponent();
 curun.Text = "Seçiniz";
 totv.Text = "60";
 tkdv.Text = "18";
 }

private void bekle_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 int secilen = curun.SelectedIndex;
 int miktar;
 bool k = Int32.TryParse(tmiktar.Text, out miktar);

if (k && secilen > -1)
 {
 lurun.Items.Add(curun.Text);
 lmiktar.Items.Add(miktar);
 double toplamtutar = miktar * (double)fiyat.Items[secilen];
 ltoplam.Items.Add(toplamtutar);
 curun.Text = "Seçilen";
 tmiktar.Clear();
 hesapla();
 }
 }

private void hesapla()
 {
 double toplam = 0;
 for (int i = 0; i < ltoplam.Items.Count; i++)
 toplam += (double)ltoplam.Items[i];

double otv, kdv;
 bool k1 = Double.TryParse(totv.Text, out otv);
 bool k2 = Double.TryParse(tkdv.Text, out kdv);

if (k1 && k2)
 {
 otv *= 0.01;
 kdv *= 0.01;
 toplam = (toplam * (1 + otv)) * (1 + kdv);
 }

latoplam.Text = toplam + " TL";

 }

private void bsil_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 int secilen = lurun.SelectedIndex;

if (secilen > -1)
 {
 lurun.Items.RemoveAt(secilen);
 lmiktar.Items.RemoveAt(secilen);
 ltoplam.Items.RemoveAt(secilen);
 hesapla();
 }

}

private void bdyaz_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string yazilacak = "";

for (int i = 0; i < lurun.Items.Count; i++)
 yazilacak += lurun.Items[i]+";"+lmiktar.Items[i]+";"+ltoplam.Items[i]+"\n";

try
 {
 File.WriteAllText("yazdir.txt", yazilacak);
 }
 catch {
 MessageBox.Show("Dosyaya Yazılamadı!");
 }
 
 }

ComboBox fiyat = new ComboBox();
 private void bozellik_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 fozellik frm = new fozellik(curun,fiyat);
 frm.ShowDialog();
 }
 }
}






 

Form2 Kodları :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace ornek1
{
 public partial class fozellik : Form
 {
 ComboBox f1curun, f1fiyat;
 public fozellik(ComboBox c1, ComboBox c2)
 {
 InitializeComponent();
 f1curun = c1;
 f1fiyat = c2;

 for (int i = 0; i < f1curun.Items.Count; i++)
 {
 lurun.Items.Add(f1curun.Items[i]);
 ltutar.Items.Add(f1fiyat.Items[i]);
 }
 }

 private void bekle_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 double tutar;

 bool k = Double.TryParse(ttutar.Text,out tutar);

 if (k && turun.Text.Length > 0)
 {
 lurun.Items.Add(turun.Text);
 ltutar.Items.Add(tutar);
 // form 1 gelenler
 f1curun.Items.Add(turun.Text);
 f1fiyat.Items.Add(tutar);

 turun.Clear();
 ttutar.Clear();
 }

 }

 private void bduzenle_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 int secilen = lurun.SelectedIndex;
 double tutar;
 bool k = Double.TryParse(ttutar.Text, out tutar);

 if (k && secilen > -1)
 {
 ltutar.Items[secilen] = tutar;
 // form1 den gelen liste guncellemesi
 f1fiyat.Items[secilen] = tutar;
 ttutar.Clear();
 }

 }

 private void bdoku_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 lurun.Items.Clear();
 ltutar.Items.Clear();
 // form1 den gelen elemanlar temizlenecek
 f1curun.Items.Clear();
 f1fiyat.Items.Clear();
 try
 {
 string[] satirlar = File.ReadAllLines("urunler.txt");
 string[] ayrac = { ";" };
 for (int i = 0; i < satirlar.Length; i++)
 {
 string[] sutun = satirlar[i].Split(ayrac, StringSplitOptions.None);

 if (sutun.Length == 2)
 {
 double fiyat;
 bool k = Double.TryParse(sutun[1], out fiyat);
 if (k && sutun[0].Length > 0)
 {
 lurun.Items.Add(sutun[0]);
 ltutar.Items.Add(fiyat);
 // form1 den gelen elemanlarda doldurulacak
 f1curun.Items.Add(sutun[0]);
 f1fiyat.Items.Add(fiyat);
 }
 }
 
 }
 }
 catch {
 MessageBox.Show("Dosyadan Okunamadı!");
 }

 f1curun.Text = "Seçiniz";
 }

 private void bdyaz_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string yazilacak = "";

 for (int i = 0; i < lurun.Items.Count; i++)
 yazilacak += lurun.Items[i] + ";" + ltutar.Items[i] + "\n";

 try
 {
 File.WriteAllText("urunler.txt",yazilacak);
 MessageBox.Show("Dosya Yazıldı!");
 }
 catch {
 MessageBox.Show("Dosya Yazılamadı!");
 }
 }
 }
}

Projeyi İNDİR







Rica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>