Sağlık Ocağı Randevu Takip Programı C#

Sağlık Ocağı Randevu Takip Programı C#

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

FORM1 İçerisine Yazılacak Kodlar…

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication4
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form2 frm2;
public Form3 frm3;
public Form1()
{
InitializeComponent();
frm2 = new Form2();
frm3 = new Form3();
frm2.frm1 = this;
frm3.frm1 = this;

}

public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=vt.mdb");
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
public DataSet dtst = new DataSet();

public void combo()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from bossaat";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());
}
bag.Close();
oku.Dispose();
comboBox1.Sorted = true;
}

public void combo2()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from dolusaat";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
frm3.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());
}
bag.Close();
oku.Dispose();
frm3.comboBox1.Sorted = true;
}

public void listele()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From hasbil", bag);
adtr.Fill(dtst, "hasbil");
frm3.dataView1.Table = dtst.Tables[0];
frm3.dataGrid1.DataSource = frm3.dataView1;
adtr.Dispose();
bag.Close();

}

public void adyaz()
{

bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from hasbil";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
switch (oku[6].ToString())
{
case "08:00":
{
frm2.button1.Text = oku[1].ToString();
frm2.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "08:30":
{
frm2.button2.Text = oku[1].ToString();
frm2.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "09:00":
{
frm2.button3.Text = oku[1].ToString();
frm2.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "09:30":
{
frm2.button4.Text = oku[1].ToString();
frm2.button4.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "10:00":
{
frm2.button5.Text = oku[1].ToString();
frm2.button5.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "10:30":
{
frm2.button6.Text = oku[1].ToString();
frm2.button6.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "11:00":
{
frm2.button7.Text = oku[1].ToString();
frm2.button7.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "11:30":
{
frm2.button8.Text = oku[1].ToString();
frm2.button8.BackColor = System.Drawing.Color.Red;

break;
}
case "12:00":
{
frm2.button9.Text = oku[1].ToString();
frm2.button9.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "12:30":
{
frm2.button10.Text = oku[1].ToString();
frm2.button10.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "13:00":
{

frm2.button11.Text = oku[1].ToString();
frm2.button11.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "13:30":
{
frm2.button12.Text = oku[1].ToString();
frm2.button12.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "14:00":
{
frm2.button13.Text = oku[1].ToString();
frm2.button13.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "14:30":
{
frm2.button14.Text = oku[1].ToString();
frm2.button14.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "15:00":
{
frm2.button15.Text = oku[1].ToString();
frm2.button15.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "15:30":
{
frm2.button16.Text = oku[1].ToString();
frm2.button16.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "16:00":
{
frm2.button17.Text = oku[1].ToString();
frm2.button17.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "16:30":
{
frm2.button18.Text = oku[1].ToString();
frm2.button18.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "17:00":
{
frm2.button19.Text = oku[1].ToString();
frm2.button19.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "17:30":
{
frm2.button20.Text = oku[1].ToString();
frm2.button20.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
}

}
bag.Close();
oku.Dispose();
}

public void adsil()
{
switch (frm3.comboBox1.Text)
{
case "08:00":
{
frm2.button1.Text = "08:00";
frm2.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "08:30":
{

frm2.button2.Text = "08:30";
frm2.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "09:00":
{
frm2.button3.Text = "09:00";
frm2.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "09:30":
{
frm2.button4.Text = "09:30";
frm2.button4.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
break;
}
case "10:00":
{
frm2.button5.Text = "10:00";
frm2.button5.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "10:30":
{
frm2.button6.Text = "10:30";
frm2.button6.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "11:00":
{
frm2.button7.Text = "11:00";
frm2.button7.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "11:30":
{
frm2.button8.Text = "11:30";
frm2.button8.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "12:00":
{
frm2.button9.Text = "12:00";
frm2.button9.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "12:30":
{
frm2.button10.Text = "12:30";
frm2.button10.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "13:00":
{
frm2.button11.Text = "13:00";
frm2.button11.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "13:30":
{
frm2.button12.Text = "13:30";
frm2.button12.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "14:00":
{
frm2.button13.Text = "14:00";
frm2.button13.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "14:30":
{
frm2.button14.Text = "14:30";
frm2.button14.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "15:00":
{
frm2.button15.Text = "15:00";
frm2.button15.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "15:30":
{
frm2.button16.Text = "15:30";
frm2.button16.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "16:00":
{
frm2.button17.Text = "16:00";
frm2.button17.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "16:30":
{
frm2.button18.Text = "16:30";
frm2.button18.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "17:00":
{
frm2.button19.Text = "17:00";
frm2.button19.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
case "17:30":
{
frm2.button20.Text = "17:30";
frm2.button20.BackColor = System.Drawing.Color.Green;
break;
}
}
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm3.Show();
this.Hide();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.Show();
this.Hide();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text != "" && textBox5.Text != "" && comboBox1.Text != "")
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "INSERT INTO hasbil(tckimlik,ad,soyad,dtarihi,doktorad,sikayet,rsaati) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + comboBox1.Text + "') ";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.CommandText = "INSERT INTO dolusaat(dolu_saat) VALUES ('" + comboBox1.Text + "') ";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.CommandText = "DELETE from bossaat WHERE bos_saat='" + comboBox1.Text + "'";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.Dispose();
bag.Close();
comboBox1.Items.Clear();
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear();
textBox5.Clear(); textBox6.Clear();
comboBox1.Text = "";
combo();
adyaz();
MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ","Kaydedildi!");
}
else
{
MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!","HATA");
}
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
combo();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

FORM1 İçerisine Yazılacak Kodlar…

public partial class Form2 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form2()
{
InitializeComponent();
}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
frm1.adyaz();
}

private void button22_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm1.Show();
this.Hide();
}

private void button21_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}

FORM1 İçerisine Yazılacak Kodlar…

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication4
{
public partial class Form3 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form3()
{
InitializeComponent();
}
void sira()
{
textBox7.Text = (this.BindingContext[frm1.dtst, "hasbil"].Position + 1) + " / " + this.BindingContext[frm1.dtst, "hasbil"].Count;
}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
{
frm1.combo2();
frm1.listele();
textBox1.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "hasbil.tckimlik");
textBox2.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "hasbil.ad");
textBox3.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "hasbil.soyad");
textBox4.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "hasbil.dtarihi");
textBox5.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "hasbil.doktorad");
textBox6.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "hasbil.sikayet");
comboBox1.DataBindings.Add("Text", frm1.dtst, "hasbil.rsaati");
sira();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

if (textBox1.Text != "" && textBox5.Text != "" && comboBox1.Text != "")
{
DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
frm1.adsil();
frm1.bag.Open();
frm1.kmt.Connection = frm1.bag;
frm1.kmt.CommandText = "DELETE from hasbil WHERE TcKimlik='" + textBox1.Text + "'";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO bossaat(bos_saat) VALUES ('" + comboBox1.Text + "') ";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.CommandText = "DELETE from dolusaat WHERE dolu_saat='" + comboBox1.Text + "'";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.Dispose();
frm1.bag.Close();
comboBox1.Items.Clear();
frm1.comboBox1.Items.Clear();
comboBox1.Text = "";
frm1.combo();
frm1.combo2();
frm1.dtst.Clear();
frm1.listele();
}
}
else
{
MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");
}
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "hasbil"].Position += 1;
sira();

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "hasbil"].Position = this.BindingContext[frm1.dtst, "hasbil"].Count;
sira();
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "hasbil"].Position -= 1;
sira();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "hasbil"].Position = 0;
sira();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm1.Show();
this.Hide();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}

private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
this.BindingContext[frm1.dtst, "hasbil"].Position += 1;
sira();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

Projeyi İNDİRRica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
 1. mehmet
  Haz 16th, 2010 at 10:47 | #1

  indirme linki yok yenilerseniz sevinirim

 2. Hakan Gürsoy
  Haz 16th, 2010 at 15:48 | #2

  İndirme linki eklenmiştir.

 3. admin
  Tem 11th, 2010 at 19:23 | #3

  Destek için sitedeki reklamları tıklayabilirsiniz .

 4. gamze
  May 19th, 2011 at 14:29 | #4

  frm1 i nasıl tanımladınız?

 5. admin
  May 19th, 2011 at 22:34 | #5

  form1 çalıştığı zaman diğer formları oluşturuyoruz.

  public partial class Form1 : Form
  {
  public Form2 frm2;
  public Form3 frm3;
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  frm2 = new Form2();
  frm3 = new Form3();
  frm2.frm1 = this;
  frm3.frm1 = this;

  }

  Form1 de diğer formlarda tanıtıyoruz.

  public Form1 frm1;

 6. büşra
  Ara 13th, 2012 at 09:07 | #6

  aile hekimi randevu takip sistemi var mı acil.

 7. admin
  Ara 13th, 2012 at 10:30 | #7
 8. demet
  Ara 15th, 2012 at 15:09 | #8

  mrb admin. yardımınıza ihtiyacım var bana ulasabılırmısınız???

 9. admin
  Ara 15th, 2012 at 21:26 | #9

  Yardım için gorselprogram@gmail.com mail adresi ile iletişime geçiniz.

 10. HAVVA
  Mar 21st, 2013 at 10:30 | #10

  program cok güzel olmuş da akış diyagramı lazım verebilirmisiniz lütfen önemli…

 11. admin
  Mar 23rd, 2013 at 14:07 | #11

  HAVVA:
  Akış diyagramı yok maalesef.

 12. deniz türk
  Nis 4th, 2013 at 17:25 | #12

  burada problem yok ama diger programlarınızın rar şifresi var markofoni ve truat üyeligi istiyor yapıyorum olmuyor bana hastane randavu otomasyon sistemi lazımdı ama rar şifreli bir yardımcı olsanız

 13. admin
  Nis 6th, 2013 at 14:04 | #13

  deniz türk:
  Başka siteyle karıştırıyon galiba.Bizim rar’lar da şifre yok.
  Hastane takip için aşağıdaki linkleri incele.
  http://www.gorselprogramlama.com/hastane-kayit-programi-c/
  http://www.gorselprogramlama.com/hasta-ziyaretci-takip-programi-c-net/
  http://www.gorselprogramlama.com/hastane-islemleri-datasetli-ornek-cnetcnet/

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>