Su ve Tüp Takip Programı C#.NET ( * Yenilendi * )

Su ve Tüp Takip Programı C#.NET       

       

su_ve_tup_takip1       

Müşteri Kaydı seçildiğinde aşağıdaki görüntü geliyor.Ürün Tercihi bilgileri veritabanından çekiliyor.Veritabanına bilgiler stok bölümünden kaydediliyor.       

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.       

su_ve_tup_takip       

 Soldaki gridden(listeden) hangi müşteriye sipariş yapılacaksa seçilir ve sipariş al butonu tıklanır.Aşağıdaki menü ekrana geliyor.Ürün Adı ve fiyatı veritabanında çekiliyor.       

        

su_ve_tup_takip2        

Onayla butonuna tıklandığında bilgiler grig2’ye(sağdaki liste) ekleniyor. Durum ilk onaylamada Hazırlanıyor yazıyor.Sipariş yola çıkınca Yola çıktı butonuna tıklandığında durum Yola Çıktı oluyor.Sipariş teslim edilincede Teslim edildi butonuna tıklandğında durum Teslim edildi olarak değiştiriliyor.Listeden seçili elemanlar veta tüm elemanlar silinebilir. Ayrıca sağdaki liste sadece o gün tarihli müşterileri gösteriyor.Geçmiş zamanlara dönmek için tarih seçilip göster butonuna tıklanabilir.       

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.       

        

su_ve_tup_takip3        

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.       

su_ve_tup_takip4        

        

su_ve_tup_takip5        

Sol gridde hangi müşteri seçilmişse müşteri düzenleyi tıklayınca o müşterinin bilgileri aşağıdaki şekilde gözüktüğü gibi ekrana gelir.Değişikler yapıldıktan sonra kaydet tıklanır.       

su_ve_tup_takip6        

Kasa butonuna tıklanınca aşağıdaki menü ekrana gelir.Sadece o gün tarihli satışları gösteriyor.Geçmiş zamanlara dönmek için tarih seçilip göster butonuna tıklanabilir.       

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.       

su_ve_tup_takip7        

Stok tıklanınca aşağodaki menü ekrana gelir.Yeni ürün girişi ,silme veya arama yapılabilir.       

su_ve_tup_takip8        

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.       

Form1′ yazılacaklar         

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace su_ve_tup_takip
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form2 frm2;
public Form3 frm3;
public Form4 frm4;
public Form5 frm5;
public Form6 frm6;
public Form1()
{
InitializeComponent();
frm2 = new Form2();
frm3 = new Form3();
frm4 = new Form4();
frm5 = new Form5();
frm6 = new Form6();
frm2.frm1 = this;
frm3.frm1 = this;
frm4.frm1 = this;
frm5.frm1 = this;
frm6.frm1 = this;
}
public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb");
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
public DataSet dtst = new DataSet();
public string silinecek;
public string mno,ad,soyad,adres;
public int satir = 0;
public void listele()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select MusteriNo,Ad,Soyad,Telefon,Adres,UrunTercihi,Bolge From musbil ", bag);
adtr.Fill(dtst, "musbil");
dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["musbil"];
adtr.Dispose();
bag.Close();
}
public void siparisler()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From siparisler WHERE Tarih='" + dateTimePicker1.Text + "'", bag);
adtr.Fill(dtst, "siparisler");
dataGridView2.DataSource = dtst.Tables["siparisler"];
adtr.Dispose();
bag.Close();
}
public void stoklistele()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From stokbil ", bag);
adtr.Fill(dtst, "stokbil");
frm3.dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["stokbil"];
adtr.Dispose();
bag.Close();
}
public void urunad()
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from stokbil";
OleDbDataReader oku;
oku = kmt.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
frm2.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());
frm4.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());
frm4.comboBox2.Items.Add(oku[1].ToString());
}
bag.Close();
oku.Dispose();
}
public void filter()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From gelirbil WHERE Tarih='" +frm6.dateTimePicker1.Text+ "'", bag);
adtr.Fill(dtst, "gelirbil");
frm6.dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["gelirbil"];
adtr.Dispose();
bag.Close();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
listele();
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Adı";
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Soyadı";
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Telefon";
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "Adres";
dataGridView1.Columns[0].Width = 40;
dataGridView1.Columns[1].Width = 80;
dataGridView1.Columns[2].Width = 80;
dataGridView1.Columns[3].Width = 70;
dataGridView1.Columns[4].Width = 200;
siparisler();

}

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm2.ShowDialog();

}

private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{

int row = 0;
for (row = 0; row < dataGridView1.Rows.Count; row++)
{

if (dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[2].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[3].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[4].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[5].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[6].Selected == true)
{
break;

}
}
silinecek = dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Value.ToString();

DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "DELETE from musbil WHERE MusteriNo='" + silinecek + "'";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.Dispose();
bag.Close();
dtst.Clear();
dtst.Tables["musbil"].Clear();
siparisler();
listele();
}
}
catch
{
;
}
}

private void Button5_Click(object sender, EventArgs e)
{

for (satir = 0; satir < dataGridView1.Rows.Count; satir++)
{

if (dataGridView1.Rows[satir].Cells[0].Selected == true || dataGridView1.Rows[satir].Cells[1].Selected == true || dataGridView1.Rows[satir].Cells[2].Selected == true || dataGridView1.Rows[satir].Cells[3].Selected == true || dataGridView1.Rows[satir].Cells[4].Selected == true)
{
break;

}
}
mno = dataGridView1.Rows[satir].Cells[0].Value.ToString(); //DataGridView1.rows[row].Cells[0].Value.ToString();

frm5.ShowDialog();
}

private void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm6.ShowDialog();
}

private void Button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm3.ShowDialog();
}

private void TextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag);
if (TextBox1.Text == "")
{
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from musbil";
adtr.SelectCommand = kmt;
adtr.Fill(dtst, "musbil");
}
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)
{
bag.Open();
}
adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From musbil" +
" where(MusteriNo like '%" + TextBox1.Text + "%' )";
dtst.Clear();
adtr.Fill(dtst, "musbil");
bag.Close();
}

private void TextBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag);
if (TextBox2.Text == "")
{
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from musbil";
adtr.SelectCommand = kmt;
adtr.Fill(dtst, "musbil");
}
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)
{
bag.Open();
}
adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From musbil" +
" where(Ad like '%" + TextBox2.Text + "%' )";
dtst.Clear();
adtr.Fill(dtst, "musbil");
bag.Close();
}
private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag);
if (textBox3.Text == "")
{
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from musbil";
adtr.SelectCommand = kmt;
adtr.Fill(dtst, "musbil");
}
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)
{
bag.Open();
}
adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From musbil" +
" where(Soyad like '%" + textBox3.Text + "%' )";
dtst.Clear();
adtr.Fill(dtst, "musbil");
bag.Close();
}
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm4.ShowDialog();

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
string durum;
durum = "Yola Çıktı";
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "UPDATE siparisler SET Durum='" + durum + "' WHERE MusteriNo='" + mno + "'";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.Dispose();
bag.Close();
dtst.Tables["siparisler"].Clear();
siparisler();
}
catch
{
;
}
}
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
string durum;
durum = "Teslim Edildi";
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "UPDATE siparisler SET Durum='" + durum + "' WHERE MusteriNo='" + mno + "'";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.Dispose();
bag.Close();
dtst.Tables["siparisler"].Clear();
siparisler();
}
catch
{

;
}
}

private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}

private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
int row = 0;
for (row = 0; row <= dataGridView2.Rows.Count; row++)
{

if (dataGridView2.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView2.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView2.Rows[row].Cells[2].Selected == true || dataGridView2.Rows[row].Cells[3].Selected == true || dataGridView2.Rows[row].Cells[4].Selected == true || dataGridView2.Rows[row].Cells[5].Selected == true)
{
break;

}
}
silinecek = dataGridView2.Rows[row].Cells[0].Value.ToString(); //DataGridView1.rows[row].Cells[0].Value.ToString();

DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "DELETE from siparisler WHERE MusteriNo='" + silinecek + "'";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.Dispose();
bag.Close();
dtst.Tables["siparisler"].Clear();
siparisler();
}
}
catch
{ ;}
}
private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
bag.Open();
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "DELETE * from siparisler ";
kmt.ExecuteNonQuery();
kmt.Dispose();
bag.Close();
dtst.Tables["siparisler"].Clear();
siparisler();
}
}
private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
{
dtst.Tables["siparisler"].Clear();
siparisler();
}

private void dataGridView1_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
{
int row = 0;
for (row = 0; row < dataGridView1.Rows.Count; row++)
{

if (dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[2].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[3].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[4].Selected == true)
{
break;
}
}
mno = dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Value.ToString(); //DataGridView1.rows[row].Cells[0].Value.ToString();
ad = dataGridView1.Rows[row].Cells[1].Value.ToString();
soyad = dataGridView1.Rows[row].Cells[2].Value.ToString();
adres = dataGridView1.Rows[row].Cells[4].Value.ToString();
}

private void dataGridView2_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
{
int row = 0;
for (row = 0; row < dataGridView1.Rows.Count; row++)
{

if (dataGridView2.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView2.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView2.Rows[row].Cells[2].Selected == true || dataGridView2.Rows[row].Cells[3].Selected == true || dataGridView2.Rows[row].Cells[4].Selected == true || dataGridView2.Rows[row].Cells[5].Selected == true)
{
break;
}
}
mno = dataGridView2.Rows[row].Cells[0].Value.ToString();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.       

Form2 yazılacaklar         

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace su_ve_tup_takip
{
public partial class Form2 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form2()
{
InitializeComponent();
}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.Items.Clear();
frm1.urunad();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();

}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text != "" && textBox2.Text != "" && comboBox1.Text != "")
{
frm1.bag.Open();
frm1.kmt.Connection = frm1.bag;
frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO musbil(MusteriNo,Ad,Soyad,Telefon,Adres,UrunTercihi,Bolge) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + comboBox1.Text + "','" + textBox5.Text + "') ";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.Dispose();
frm1.bag.Close();
comboBox1.Items.Clear();
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear();
textBox5.Clear(); textBox6.Clear();
comboBox1.Text = "";
frm1.dtst.Tables["musbil"].Clear();
frm1.listele();
frm1.urunad();
MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");
}
else
{
MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");
}
}
}
}

Form3′ yazılacaklar         

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace su_ve_tup_takip
{
public partial class Form3 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form3()
{
InitializeComponent();
}
public string sil;
private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
{
frm1.stoklistele();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm1.dtst.Tables["stokbil"].Clear();
this.Close();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text != "")
{
try
{
frm1.bag.Open();
frm1.kmt.Connection = frm1.bag;
frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO stokbil(UrunAd,Fiyat,Adet) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "') ";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.Dispose();
frm1.bag.Close();
MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");
frm1.dtst.Tables["stokbil"].Clear();
frm1.dtst.Tables["musbil"].Clear();
frm1.listele();
frm1.stoklistele();
frm1.frm4.comboBox1.Items.Clear();
frm1.frm4.comboBox2.Items.Clear();
frm1.frm4.comboBox3.Items.Clear();
frm1.urunad();
}
catch
{

;
}
}
else
{
MessageBox.Show("Müşteri No'yu girmelisiniz !");
}
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
int row = 0;
for (row = 0; row < dataGridView1.Rows.Count; row++)
{

if (dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[2].Selected == true)
{
break;

}
}
sil= dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Value.ToString();

DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
frm1.bag.Open();
frm1.kmt.Connection = frm1.bag;
frm1.kmt.CommandText = "DELETE from stokbil WHERE UrunAd='" + sil+ "'";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.Dispose();
frm1.bag.Close();
frm1.dtst.Clear();
frm1.stoklistele();
frm1.listele();
}
}
catch
{
;
}
}

private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", frm1.bag);
if (textBox4.Text == "")
{
frm1.kmt.Connection = frm1.bag;
frm1.kmt.CommandText = "Select * from stokbil";
adtr.SelectCommand = frm1.kmt;
adtr.Fill(frm1.dtst, "stokbil");
}
if (Convert.ToBoolean(frm1.bag.State) == false)
{
frm1.bag.Open();
}
adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From stokbil" +
" where(UrunAd like '%" + textBox4.Text + "%' )";
frm1.dtst.Clear();
adtr.Fill(frm1.dtst, "stokbil");
frm1.bag.Close();
}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.       

Form4′ yazılacaklar         

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace su_ve_tup_takip
{
public partial class Form4 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form4()
{
InitializeComponent();
}
private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.Items.Clear(); comboBox2.Items.Clear();
frm1.urunad();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
int sonuc = 0, fiyat, adet;
string durum, tutar, tarih, aciklama = "Satış";
string[] araci;
tarih = DateTime.Now.ToShortDateString();
araci = comboBox2.Text.Split(' ');
fiyat = int.Parse(araci[0]);
adet = int.Parse(comboBox3.Text);
durum = "HAZIRLANIYOR";
sonuc = fiyat * adet;
tutar = sonuc.ToString() + " TL";
frm1.bag.Open();
frm1.kmt.Connection = frm1.bag;
frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO siparisler(MusteriNo,Ad,Soyad,Durum,Adres,Tutar,Tarih) VALUES ('" + frm1.mno + "','" + frm1.ad + "','" + frm1.soyad + "','" + durum + "','" + frm1.adres + "','" + tutar + "','" +tarih + "') ";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO gelirbil(Aciklama,Tutar,Tarih) VALUES ('" + aciklama + "','" + tutar + "','" + tarih + "') ";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.Dispose();
frm1.bag.Close();
frm1.dtst.Tables["siparisler"].Clear();
frm1.siparisler();
MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");
this.Close();
}
catch
{

;
}
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
int index;
index = comboBox1.SelectedIndex;
comboBox2.SelectedIndex = index;
}
}
}

        

Form5′ yazılacaklar         

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace su_ve_tup_takip
{
public partial class Form5 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form5()
{
InitializeComponent();
}

private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = frm1.dataGridView1.Rows[frm1.satir].Cells[0].Value.ToString();
textBox2.Text = frm1.dataGridView1.Rows[frm1.satir].Cells[1].Value.ToString();
textBox3.Text = frm1.dataGridView1.Rows[frm1.satir].Cells[2].Value.ToString();
textBox4.Text = frm1.dataGridView1.Rows[frm1.satir].Cells[3].Value.ToString();
textBox5.Text = frm1.dataGridView1.Rows[frm1.satir].Cells[4].Value.ToString();
comboBox1.Text = frm1.dataGridView1.Rows[frm1.satir].Cells[5].Value.ToString();
textBox6.Text = frm1.dataGridView1.Rows[frm1.satir].Cells[6].Value.ToString();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();

}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
frm1.bag.Open();
frm1.kmt.Connection = frm1.bag;
frm1.kmt.CommandText = "UPDATE musbil SET MusteriNo='" + textBox1.Text + "',Ad='" + textBox2.Text + "',Soyad='" + textBox3.Text + "',Telefon='" + textBox4.Text + "',Bolge='" + textBox5.Text + "',UrunTercihi='" + comboBox1.Text + "',Adres='" + textBox6.Text + "' WHERE MusteriNo='" + frm1.mno + "'";
frm1.kmt.ExecuteNonQuery();
frm1.kmt.Dispose();
frm1.bag.Close();
frm1.dtst.Tables["musbil"].Clear();
frm1.listele();
this.Close();
}
catch
{
;
}
}
}
}

Form6′ yazılacaklar         

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace su_ve_tup_takip
{
public partial class Form6 : Form
{
public Form1 frm1;
public Form6()
{
InitializeComponent();
}

private void Form6_Load(object sender, EventArgs e)
{
frm1.filter();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

this.Close();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm1.dtst.Tables["gelirbil"].Clear();
frm1.filter();
}

private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{

}
}
}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.       

 Projeyi İNDİR   Rica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
 1. cenk
  May 19th, 2010 at 18:18 | #1

  çok güzel hazırlamışsınız bunun vb.net ile yazılmışını yayınlayabilirmisiniz

 2. admin
  May 19th, 2010 at 18:21 | #2

  Sonraki örneklerde yayınlamaya çalışırız.

 3. ferhattokul
  May 27th, 2010 at 20:39 | #3

  bu sıteyı kuranlardan Allah razı olsun bınlerce kere bana cok faydası oldu

 4. sait enes
  Tem 5th, 2010 at 18:53 | #4

  mükemmel bi sunum. Allah razı olsun vallahi

 5. admin
  Tem 11th, 2010 at 19:21 | #5

  Destek için sitedeki reklamları tıklayabilirsiniz .

 6. yahşi
  Ağu 4th, 2010 at 21:56 | #6

  arkadaşlar bunu vb.net te yapılmışı varmı acaba

 7. admin
  Ağu 6th, 2010 at 09:15 | #7

  İleri örneklerde yayınlayacağız.Buradan takip ederseniz ulaşabilirsiniz.

 8. melihcan
  Eki 12th, 2010 at 20:22 | #8

  bu programı kim yaptı ise Allah Razı Olsun.
  mümkünse. bu programı yapan şahıs iletişim adresini eklerse çok sevinirim.
  adresim:
  lütfen tanışmak istiyorum.
  çok öğreneceğim. soracağım konular var.
  yardımcı olması dileğiyle.

 9. admin
  Eki 12th, 2010 at 20:39 | #9

  Sizdende.Soracaklarını buradan sorabilirsin.

 10. melihcan
  Eki 16th, 2010 at 22:54 | #10

  textBox lardan veri tabanına (OleDbDataAdapter) veriler nasıl aktarılıyor.
  örneklerle açıklarmısınız.

 11. admin
  Eki 16th, 2010 at 23:15 | #11

  Konu anlatımına bu yıl başladık.Konu olarak zamanı geldiğinde o konulara değineceğiz.Sizin sorunuza cevap olarak sql kodları olan ve insert into ile başlayan kod satırları veritabanına ekleme işlemini yapıyor.

 12. melihcan
  Eki 17th, 2010 at 00:03 | #12

  sabırsızlıkla sizi takip ediyorum.
  sizlerden çok güzel şeyler öğreniyorum.

 13. melihcan
  Eki 20th, 2010 at 18:54 | #13

  sayın admin kardeşim.
  bu programı parça parça ne zaman anlatacaksın.

 14. admin
  Eki 20th, 2010 at 20:12 | #14

  ikinci dönem olur ancak.

 15. serhat
  Eki 25th, 2010 at 16:34 | #15

  program çok güzel olmuş yanlız benim bir isteğim olacaktı adminim bunu telefona bağlı hale nasıl getirebiliriz yani telefonu usb ile pc bağladık diyelim
  telefon çaldığında arayan numarayı incelecek müşteriyi buulacak ve messageboxta müşteri bilgilerini gösterecek vede sisteme sipariş olarak kaydedecek evet baya uzun oldu ama internette bu konuda bir bilgi bulamadım yardımcı olursanız sevinirim…

 16. admin
  Eki 25th, 2010 at 18:27 | #16

  Şu an olmaz ileri konularda yapmaya çalışırım.

 17. Kas 21st, 2010 at 17:20 | #17

  Teşekkürler hocam çok işime yaradı.

 18. Melih
  Oca 4th, 2011 at 01:24 | #18

  tüp takip programının vbnet kodlarına ihtiyacımız war .
  en fazla 1 hafta içerisinde yayınlarsanız çok mutlu olucaz 50 kişilik bir grup olarak..

 19. mehmet
  Oca 18th, 2011 at 17:53 | #19

  bu siteyi ypandan allah binkere razı olsun cok faydası dokundu

 20. ünal karadavut
  Oca 22nd, 2011 at 21:10 | #20

  melihcan :sayın admin kardeşim.bu programı parça parça ne zaman anlatacaksın.

  admin :ikinci dönem olur ancak.

  sayın admin bu ikinci dönem ne zaman gelecek.
  sabırsızlıkla bekliyorum.

 21. admin
  Oca 22nd, 2011 at 21:55 | #21

  okulun ikinci dönemi yani.1 ay içinde olacak.

 22. ünal karadavut
  Oca 23rd, 2011 at 07:22 | #22

  Allah rısası için ne olursunuz.
  parça parça anlatmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz.

 23. yunus emre bekar
  Nis 23rd, 2011 at 22:06 | #23

  merhabalar benım asp.net te yapılacak bır web site projem var veri tabanı ekleme ve resımlerı verı tabanından cekıp sıteye yerlestırme ıslemını bı turlu yapamadım yardım edersenız bana cok sevınırım

 24. onur
  May 1st, 2011 at 15:13 | #24

  microsoft.jet.oledb.4.0 hatası veriyor properties den build ayarlarında targetler yok ne yapmam gerek yardım….

 25. admin
  May 1st, 2011 at 15:29 | #25

  biligsayarında access yüklü değil galiba.Access yüklemelisin.

 26. ebru
  Haz 11th, 2011 at 20:02 | #26

  Error 1 ‘Stok_Takip.Form1.dataGridView1’ is inaccessible due to its protection level

  hatası alıyorum, nasıl düzeltebilirim.

 27. sefa
  May 5th, 2013 at 21:36 | #27

  Merhaba bu programın visual basic ile yapılmışı var mı ? visual studio 2010 ile ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim

 28. admin
  May 6th, 2013 at 15:46 | #28

  sefa:
  Yok ama yapılabilir. gorselprogram@gmail.com mail atın.

 29. Eki 26th, 2013 at 18:55 | #29

  bi sorun ileticektim proğramı kullanıyorum ama sipariş al dediğim zaman siparişi yan tarafa almıyor ve tekrar sipariş al dediğimde hata ile karşılaşıyorum artı günlük ciroyu kasa bölümünden görüntüleyemiyorum yardımcı olursanınız sevinirim

 30. admin
  Eki 28th, 2013 at 09:30 | #30

  Seçim yapmadığınız için olabilir.

 31. Cumali Aydın
  Kas 18th, 2015 at 23:09 | #31

  Arayan numarayı gösterme özelliği nasıl ekleniyor acaba…

 32. halil
  Mar 7th, 2016 at 20:26 | #32

  bu programın sql yada access taplolarını koyabilirmisiniz

 33. admin
  Mar 7th, 2016 at 23:23 | #33

  halil :
  Veri tabanı rar dosyası içindeki bin–> debug klasöründe

 34. halil
  Mar 8th, 2016 at 23:46 | #34

  admin:
  teşekkürler

 35. May 9th, 2016 at 10:35 | #35

  @halil
  hey size bi sorum olacak

 36. Tem 16th, 2016 at 15:41 | #36

  c#.net hangi sürümü varsa link atar mısınız?

 37. admin
  Tem 17th, 2016 at 14:25 | #37

  Uğur :
  Aşağıdaki linkten indirebilirsin.
  http://www.gezginler.net/indir/visual-studio.html

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>