Gorsel Programlama | Görsel Programlama | C#.Net | VB.Net | C# Console

ana sayfa > C#, Dersler > textbox’a girilen karakterlerin bulunduğu kaydı datagridView’de gösterme C# Ders75

textbox’a girilen karakterlerin bulunduğu kaydı datagridView’de gösterme C# Ders75

Salı, 15 Şub 2011 yorum ekle yorumlara git

textbox’a girilen karakterlerin bulunduğu kaydı datagridView’de gösterme C# Ders75

Örnek : Arama işlemi için bir önceki dersimizdeki örneğe 4 tane textbox ekleyelim.Daha önce bahsetmediğimiz kodlara açıklama satırı ekledim.Kodları textboxların textChanged olaylarına ekledim.Sebebi textboxlara bilgi girildiği anda arama işlemi yapsın diye.textChanged olayına textbox’ı çift tıklayarak ulaşabilrisiniz. Eklediğim textboxların namelerini değiştirdiğime dikkat edin.textBox1–>txtAraNo  ,  textBox2–> txtAraAdi … gibi.

Form1′e yazılacaklar

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.OleDb;

namespace veritabani_baglanti

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form2 frm2;

public Form3 frm3;

public Form1()

{

InitializeComponent();

frm2 = new Form2();

frm3 = new Form3();

frm2.frm1 = this;

frm3.frm1 = this;

}

public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=data.accdb");

public DataTable tablo = new DataTable();

public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();

public OleDbCommand kmt =new OleDbCommand();

public void listele()

{

tablo.Clear();

bag.Open();

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From ogrbil", bag);

adtr.Fill(tablo);

dataGridView1.DataSource = tablo;

adtr.Dispose();

bag.Close();

} //Daha fazla bilgi için : www.gorselprogramlama.com

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

listele();

dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "No";

dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Adı";

dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Soyadı";

dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Sınıfı";

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

frm2.ShowDialog();

}

private void sil_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

DialogResult cevap;

cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);

if (cevap == DialogResult.Yes)

{

kmt.Connection = bag;

bag.Open();

kmt.CommandText = "delete from ogrbil where nosu='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";

kmt.ExecuteNonQuery();

bag.Close();

listele();

}

}

catch (Exception hata)

{

MessageBox.Show(hata.Message);

}

}

private void musteriDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)

{

frm3.ShowDialog();

}

private void cikis_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close(); Application.Exit();

}

private void txtAraNo_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From ogrbil", bag);

if (txtAraNo.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from ogrbil";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(tablo);

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From ogrbil" +" where(nosu like '%" + txtAraNo.Text + "%' )";

tablo.Clear();

adtr.Fill(tablo);

bag.Close();

}

private void txtAraAdi_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From ogrbil", bag);

if (txtAraAdi.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from ogrbil";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(tablo);

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From ogrbil" + " where(adi like '%" + txtAraAdi.Text + "%' )";

tablo.Clear();

adtr.Fill(tablo);

bag.Close();

}

private void txtAraSoyadi_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From ogrbil", bag);

if (txtAraSoyadi.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from ogrbil";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(tablo);

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From ogrbil" + " where(soyadi like '%" + txtAraSoyadi.Text + "%' )";

tablo.Clear();

adtr.Fill(tablo);

bag.Close();

}

private void txtAraSinifi_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From ogrbil", bag);

if (txtAraSinifi.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from ogrbil";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(tablo);

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From ogrbil" + " where(sinifi like '%" + txtAraSinifi.Text + "%' )";

tablo.Clear();

adtr.Fill(tablo);

bag.Close();

}

}

}

Form2′ye yazılacaklar

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace veritabani_baglanti

{

public partial class Form2 : Form

{

public Form1 frm1;

public Form2()

{

InitializeComponent();

}

private void cikis_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

private void kaydet_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox1.Text.Trim() != "" && textBox2.Text.Trim() != "" && textBox3.Text.Trim() != "" && textBox4.Text.Trim() != "")

{

frm1.bag.Open();

frm1.kmt.Connection = frm1.bag;

frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO ogrbil(nosu,adi,soyadi,sinifi) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "')";

frm1.kmt.ExecuteNonQuery();

frm1.kmt.Dispose();

frm1.bag.Close();

frm1.listele();

textBox1.Clear();

textBox2.Clear();

textBox3.Clear();

textBox4.Clear();

MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");

}

else

{

MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");

}

}

}

}

Form3′e yazılacaklar

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace veritabani_baglanti

{

public partial class Form3 : Form

{

public Form1 frm1;

public Form3()

{

InitializeComponent();

}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.Text =frm1.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();

textBox2.Text =frm1.dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();

textBox3.Text =frm1.dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();

textBox4.Text =frm1.dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();

}

private void kaydet_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

frm1.bag.Open();

frm1.kmt.Connection = frm1.bag;

frm1.kmt.CommandText = "UPDATE ogrbil SET nosu='" + textBox1.Text + "',adi='" + textBox2.Text + "',soyadi='" + textBox3.Text + "',sinifi='" + textBox4.Text + "' WHERE nosu='" + frm1.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";

frm1.kmt.ExecuteNonQuery();

frm1.kmt.Dispose();

frm1.bag.Close();

frm1.listele();

this.Close();

}

catch

{

;

}

}

private void cikis_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

}

}

Dersin videolu anlatımı ve anlatımda yapılan projeyi indirmek için

Tıklayınız
Rica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :Böyle bir web sayfam olsun diyorsanız iletişim bölümünden veya [email protected] mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Tüm cep telefonu aksesuar fırsatları için tıklayın !

  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok