Vize ve Final notuna göre ortalamayı hesapla , harf ile yaz (txt dosyası ile) — Csharp

Vize ve Final notuna göre ortalamayı hesapla , harf ile yaz (txt dosyası ile) — Csharp

 

 

 


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace ornek1
{
 public partial class Form1 : Form
 {
 public Form1()
 {
 InitializeComponent();
 dosyaoku(); // isim listesi okunacak
 lagecen.Text = "Geçen: 0";
 lakalan.Text = "Kalan: 0";
 }

ListBox logrno1 = new ListBox();

private void dosyaoku()
 {

try
 {
 string[] satirlar = File.ReadAllLines("ogrenciler.txt");
 string[] ayrac = { ";" };
 for (int i = 0; i < satirlar.Length; i++)
 {
 string[] satir = satirlar[i].Split(ayrac,StringSplitOptions.None);

if (satir.Length == 2 && satir[0].Length > 7 && satir[1].Length > 0)
 {
 cadsoyad.Items.Add(satir[1]);
 logrno1.Items.Add(satir[0]);
 
 }
 
 }

}
 catch {
 MessageBox.Show("Dosya Okunamadı!");
 }

cadsoyad.Text = "Seçiniz";
 
 
 }

ListBox lsharf = new ListBox();
 ListBox lsaltsinir = new ListBox();

private void bnotlandirma_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 fnotlandirma frm = new fnotlandirma(lsharf,lsaltsinir);
 frm.ShowDialog();
 harfhesapla();
 }

private void bekle_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 int vize, final;

bool k1 = Int32.TryParse(tvize.Text, out vize);
 bool k2 = Int32.TryParse(tfinal.Text, out final);
 int secilen = cadsoyad.SelectedIndex;

if (k1 && k2 && secilen > -1)
 {
 logrno.Items.Add(logrno1.Items[secilen]);
 ladsoyad.Items.Add(cadsoyad.Items[secilen]); //cadsoyad.Text;
 lvize.Items.Add(vize);
 lfinal.Items.Add(final);

int ort = (int) Math.Round(vize * 0.4 + final * 0.6);
 lortalama.Items.Add(ort);
 lharf.Items.Add("-");

cadsoyad.Text = "";
 tvize.Clear();
 tfinal.Clear();

harfhesapla();

}
 }

 private void bsil_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 int secilen = logrno.SelectedIndex;
 if (secilen > -1)
 {
 logrno.Items.RemoveAt(secilen);
 ladsoyad.Items.RemoveAt(secilen);
 lvize.Items.RemoveAt(secilen);
 lfinal.Items.RemoveAt(secilen);
 lortalama.Items.RemoveAt(secilen);
 lharf.Items.RemoveAt(secilen); 
 }
 }

private void harfhesapla()
 {
 int gecen = 0;
 int kalan = 0;

for (int i = 0; i < lortalama.Items.Count; i++)
 {
 int ort = (int) lortalama.Items[i];
 
 if (ort >=(int) lsaltsinir.Items[4]) // CC dosyada 4. indis
 gecen++;
 else
 kalan++;

string harf = "FF";
 for (int j = 0; j < lsaltsinir.Items.Count; j++)
 {
 if (ort >= (int)lsaltsinir.Items[j])
 {
 harf = lsharf.Items[j].ToString();
 break;
 }
 }

lharf.Items[i] = harf; // guncelleme
 
 }

lagecen.Text = "Geçen: " + gecen;
 lakalan.Text = "Kalan: " + kalan;
 
 }

private void bdyaz_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string yazilacak = "";
 for (int i = 0; i < logrno.Items.Count; i++)
 yazilacak += logrno.Items[i] + ";" + ladsoyad.Items[i] + ";" + lvize.Items[i] + ";" + lfinal.Items[i] + ";" + lortalama.Items[i] + ";" + lharf.Items[i] + "\n";

try
 {
 File.WriteAllText("ozet.txt",yazilacak);
 MessageBox.Show("Dosya Yazıldı!");
 }
 catch {
 MessageBox.Show("Dosya Yazılamadı!");
 }

}
 }
}


 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace ornek1
{
 public partial class fnotlandirma : Form
 {
 ListBox lh, la;
 public fnotlandirma(ListBox _lh, ListBox _la)
 {
 InitializeComponent();
 lh = _lh;
 la = _la;

 for (int i = 0; i < lh.Items.Count; i++)
 {
 lharf.Items.Add(lh.Items[i]);
 laltsinir.Items.Add(la.Items[i]);
 }

 }

 private void bdyaz_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string yazilacak = "";
 for (int i = 0; i < lharf.Items.Count; i++)
 {
 yazilacak += lharf.Items[i] + ";" + laltsinir.Items[i] + "\n";
 }

 try
 {
 File.WriteAllText("notlar.txt", yazilacak);
 MessageBox.Show("Dosyaya Yazıldı!");
 }
 catch {
 MessageBox.Show("Dosyaya Yazılamadı!");
 }
 }

 private void bdoku_Click(object sender, EventArgs e)
 {

 try
 {
 lharf.Items.Clear();
 laltsinir.Items.Clear();

 lh.Items.Clear();
 la.Items.Clear();

 string[] satirlar = File.ReadAllLines("notlar.txt");
 string[] ayrac = { ";" };
 for (int i = 0; i < satirlar.Length; i++)
 {
 string[] satir = satirlar[i].Split(ayrac, StringSplitOptions.None);
 if (satir.Length == 2)
 {
 int sinir;
 bool k = Int32.TryParse(satir[1], out sinir);

 if (k && satir[0].Length > 0)
 {
 lharf.Items.Add(satir[0]);
 laltsinir.Items.Add(sinir);

 lh.Items.Add(satir[0]);
 la.Items.Add(sinir);

 }
 
 }
 
 }

 }
 catch
 {
 MessageBox.Show("Dosya Okunamadı!");
 
 }
 }

 private void bduzenle_Click(object sender, EventArgs e)
 {

 int secilen = lharf.SelectedIndex;
 int sinir;
 bool k = Int32.TryParse(taltsinir.Text, out sinir);
 if (k && secilen > -1)
 {
 laltsinir.Items[secilen] = sinir;
 la.Items[secilen] = sinir;

 taltsinir.Clear();
 }

 }
 }
}

Projeyi İNDİR

 Rica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>